Nad maxilofaciální chirurgií žasnou i odborníci, …

Vážené kolegyně a kolegové,
při projednávání zákona o vzdělávání lékařů se v parlamentu probírá i nově zařazený základní kmen maxilofaciální chirurgie. V níže uvedeném článku (viz odkaz) se pan profesor a poslanec Kostřica veřejně vyjadřoval k naší odbornosti. Protože se domnívám, že vyjádření pana Kostřicy přesahuje meze slušnosti a serióznosti, poslal jsem mu mé osobní vyjádření, které Vám předkládám:

Vážený pane profesore a poslanče,
Přečetl jsem si v online verzi zdravotnického deníku Vaše vyjádření k navrhované změně zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů, cituji doslova:

„Oproti tomu profesor Rom Kostřica (TOP 09) vidí věc jinak. „Na mě to dělá dojem komičnosti. Po 17 roků, do letošního ledna, jsem vedl druhé největší onkologické pracoviště hlavy a krku a deset let jsem byl předsedou společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. Moje zkušenosti s oborem maxilofacilární chirurgie, a předtím to byl obor stomatochirurgický, který jsme kdysi velmi těžce etablovali, je taková, že pokud to bude samostatný obor, tak to poškodí pacienty. Zejména tam, kde se jedná o onkologii. Pokud vynecháme nějaké malajské zvyklosti, kdy je možno vyjmout nádor bez poškození kůže, pak je to naprosto nesmyslné. Pokud tu pan poslanec Svoboda mluví o urgentních zákrocích v traumatologických centrech, dobře, ale tam se jedná pouze o střední třetinu obličeje. Domnívám se, že toto by měl mít pod svou patronací krční chirurg, a nevěřím, že by to mohl být obor základní,“ říká poslanec Kostřica. „Kdyby něco takového prošlo, dal bych návrh, abychom měli samostatný obor chirurgie pravého ucha a chirurgie levého ucha,“ dodává.

Z Vašeho vyjádření může vzniknout dojem, že obor maxilofaciální chirurgie je nekompetentní a poškozuje pacienty.

Z Vašich výroků vyplývá přinejmenším neznalost základních skutečností o vzdělávání v oboru maxilofaciální chirurgie. Jako bývalý předseda společnosti MFCH ČLS JEP a bývalý prezident evropské společnosti EACMFS si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že oba atestační obory orální a maxilofaciální chirurgie (pro zubní lékaře i všeobecné lékaře) navazují na tradice české maxilofaciální chirurgie a Vaše vyjádření znevažuje práci všech kolegů oboru MFCH v české republice.
Žádám Vás proto abyste se zdržel podobných znevažujících výroků a naší odbornosti. Vaší omluvu za tyto výroky bych považoval za přinejmenším přiměřenou.
Věřím, že budete do budoucna ctít zásady slušnosti a kolegiální spolupráce příbuzných oborů.

s pozdravem

MUDr. Daniel Hrušák, PhD.
primář stomatologické kliniky
FN Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín
Tel: +420 377 104 702