Doc. Kozák čestným prezidentem Pracovní skupiny chirurgie baze lební ČR za MFCH

Ve dnech 24.-26.11.2016 proběhly 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Po úvodních přednáškách o mezinárodní situaci v operativě baze lebí a historii české pracovní skupiny byli jmenování čestnými prezidenty pracovní skupiny za jednotlivé odbornosti Doc. MUDr. J. Kozák, CSc, Prof. MUDr. E. Zvěřina, DrSc a Doc. MUDr. J. Mrázek, CSc.

Bylo diskutováno vytvoření pracovních skupin chirurgie baze lební pod jednotlivými společnostmi (NCH, ORL, MFCH) ČLS JEP a pořádání následujících pracovních dnů.

Odborný program byl zajímavý zejména z hlediska mezioborové spolupráce, rozšiřujících se možností současné endoskopické operativy a též kazuistik řídčeji se vyskytujících onemocnění.

http://www.skulbase.cz

Štěpán Pohanka