Novela zákona 67/2017 Sb.

Zákon 67/2017 Sb., kterým se mění zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů zákona podepsal prezident Zeman.

Zákon mmj. zařazuje obor Maxilofaciální chirurgie mezi základní vzdělávací programy a zavádí maxilofaciálně chirurgický kmen pro všeobecné lékaře. Zákon nabude účinnosti od 1. 7. 2017.

https://www.tribune.cz/clanek/41537-zmeny-ve-vzdelavani-lekaru-budou-platit-novelu-podepsal-zeman

Kompletní znění zákona: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=7&T=723