Dopis předsedy a sekretáře České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

Obracíme se na Vás jako na člena / kandidáta na členství v České kooperativní skupině pro nádory hlavy a krku.

1. Stejně jako v předešlých letech vyhlašuje European Head and Neck Society iniciativu Make Sense Campaign, která má za cíl zvýšit povědomí o nádorech hlavy a krku. Tématy letošního týdne osvěty (18. – 22. září 2017) je edukace zaměřená na prevenci, informovanost o příznacích nádorů a podpora včasného vyšetření, diagnózy a zahájení léčby.  Cíle kampaně považujeme za nanejvýš užitečné i v domácím prostředí a proto vyzýváme česká pracoviště, aby se ke kampani připojila. Forma může být jakákoli, v loňském roce proběhly například dny otevřených dveří, nebo nabídky vyšetřování  mimo zdravotnické zařízení. Důležitá je publicita. V letošním roce jsou shodou okolností nádory hlavy a krku hlavním tématem kampaní  Ligy proti rakovině, a Kooperativní skupina má v plánu se k jejich podzimním akcím připojit. Konkrétně v rámci putovní výstavy ve dnech 12. 09. až 12. 10. v Novém Jičíně, Havířově, Ústí nad Labem, Litoměřicích, Praze, Táboře, Pelhřimově a Hodoníně vystoupí vždy jeden odborník se stručnou informací o nádorech hlavy a krku a bude k dispozici pro dotazy široké veřejnosti. Pokud budete nějakou další osvětovou akci pořádat, nebo se na ní podílet, prosíme o zprávu.

2. Dne 11. 11. 2017 od 8:30 do 12:00 proběhne ve spolupráci s firmou Merck v hotelu Kraví Hora v Bořeticích interdisciplinární seminář na téma Nádory hlavy a krku. Registrace je zdarma. V případě zájmu se přihlaste na adrese olga.losova@ merckgroup.com

3. Dne 6.12. 2017 od 14:00 proběhne v posluchárně Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v Motole ve spolupráci s firmou Bristol-Mayers Squibb Seminář Kooperativní skupiny.  Bude zahrnovat aktuální  témata včetně imuno-onkologických přístupů v léčbě nádorů hlavy a krku. Součástí budou i krátké prezentace vědeckých skupin, jejichž práce se týká nádorů hlavy a krku. Prosíme o přihlášky do této sekce. Sdělení by měla být přibližně 5 až 10 minutová stručně definující cíle práce, metody a možný přínos pro klinickou praxi. Vítané jsou příspěvky výzkumných pracovišť, postgraduálních studentů i klinických pracovníků. Cílem je pokus o zmapování laboratorního a klinického výzkumu se vztahem k onkologii hlavy a krku. Registrace bude zdarma.

4. Dovolujeme si připomenout, že řádným členem České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku se stáváme zaplacením ročního členského příspěvku 200 Kč na konto Skupiny u Fio banky, číslo účtu 2201202628 / 2010

S díky za spolupráci

Za výbor Kooperativní skupiny

Prim. MUDr. Milan Vošmik, PhD.     Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

 

P.S. Milé kolegyně a kolegové, dovoluji si ještě připomenout všem, kteří ještě plánují zaplatit členský příspěvek,
aby do zprávy pro příjemce uvedli své jméno a příjmení. Je to zvláště nutné, pokud nebudete poplatek zasílat ze svého účtu – aby Vám
poplatek nebyl upřen.

Velice zdraví a na brzkou viděnou na některé z akcí se těší
Milan Vošmik