Studium všeobecného lékařství na LF OSU

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Rád bych se s Vámi podělil o dosavadní zkušenost se snahou o studium všeobecného lékařství na LF OSU. V tuto chvíli zde studuji ještě s kolegou Mozoľou z Olomouce.

Po prvotním kontaktu s paní proděkankou pro studium a celoživotní vzdělávání se ukázalo studium na LF OSU jako možné. Prvotní nadšení však přibrzdila skutečnost, že je třeba za každých okolností striktně postupovat podle studijního řádu LF OSU.

V první řadě je nutné přihlásit se k přijímacím zkouškám: https://portal.osu.cz/wps/portal/eprihlaska (Pokud byste zde nenalezli titul MDDr. nezoufejte a uveďte MUDr. – jinak Vám ho tam na studijním stejně dopíšou) Přihlašování k letošním přijímacím zkouškám nyní probíhá.

To má smysl nejspíše jen pro zájemce, kteří by zahájili studium do 5ti let od ukončení studia zubního lékařství – to je totiž doba, po kterou lze zažádat o uznání dříve absolvovaných předmětů.

Dále je třeba vykonat úspěšně přijímací zkoušku a zároveň se umístit mezi přijatými (asi 100 lidí). Potud tedy stejně jako pro absolventy SŠ. Na přijímací zkoušky se doporučuji připravovat z bílé knihy otázek na LF MU.

V případě přijetí je třeba se zapsat do prvního ročníku, a teprve pak lze začít žádat o uznání dříve absolvovaných předmětů. Studijní řád LF OSU umožňuje uznat absolvované předměty na jiné VŠ až 5 let po ukončení studia. Neumožňuje uznat zkoušku hodnocenou E nebo 3 (dobře). K uznání absolvování jednotlivých předmětů je nejprve nutné získat souhlasné stanovisko jejich garantů – ti absolované předměty, zkoušky a zápočty uznat mohou, ale nemusí. Mohou si též klást doplňující podmínky. Následně musí vše schválit ještě pan děkan LF OSU. Celý proces je administrativně náročný, ale ne nemožný. Dámy ze studijního oddělení jsou velmi vstřícné.

K dnešnímu dni mám takto zkontaktované všechny garanty až do 3. ročníku včetně a některé z vyšších ročníků. Někteří uznali výuku předmětů kompletně, někteří uznali docházku a zápočty a je třeba zopakovat zkoušku, a poté u minority předmětů je třeba splnit i docházku – především předměty, které jsme v sylabu ZL neměli, nebo se sylabus výrazně liší. O zkrácení celkové doby studia lze žádat pana děkana, ale vzhledem k nedokončenému uznávání všech předmětů studia a prerekvizitám se nejsem nyní schopen vyjádřit, zda je to reálné. Stejně tak nejsem zatím schopen posoudit náročnost zkoušek a přístup jednotlivých zkoušejících k této životní situaci.

Pokud by někdo z absolventů ZL v předatestační přípravě OMFCH měl zájem o konkrétnější informace, rád je poskytnu. V tuto chvíli mohu říci, že minimálně do třetího ročníku je studium realizovatelné i při práci – se vstřícným přístupem zaměstnavatele a láskou tolerantní manželky…

Štěpán Pohanka, ÚČOCH Zlín.
stepan.pohanka@seznam.cz