Manual of TMJ Surgery; The Prague Approach

Manual of TMJ Surgery; The Prague Approach

Autor: Vladimir Machoň

Spoluautoři: Jitka Levorová, Dušan Hirjak, René Foltán.

 

Vydal: Business Media Praha, Praha 2017

Počet stran: 111

Počet fotografií: 376

Cena: 990 Kč

 

Kniha se věnuje chirurgické léčbě onemocnění TMK. Je rozdělena do dvou částí, přičemž první část knihy se skládá z anatomických poznámek nutných k pochopení chirurgie TMK, a poté je zde prezentován terapetický protokol autorů pro jednotlivé typy onemocnění (Wilkes I-V) . Ve druhé části knihy jsou postupně prezentovány léčebné postupy s jejich hodnocením dle zkušenosti autorů:

–          miniinvazivní terapie (opich, intraartikulární aplikace – včetně PRP, artrocentéza)

–          artroskopie (základy artroskopické diagnostiky, artroskopická laváž, artroskopická chirurgie)

–          obvyklé přístupy pro chirurgii TMK (preaurikulární/endaurální, retroaurikulární, submandibulární, Risdon- Strasbourghův a intraorální přístup)

–          otevřená chirurgie kloubu (léčba diskopatií, degenerativních změn, hypermobility, ankylóz, kondylární hyperplázie)

–           chirurgické možnosti u extrakapsulárních onemocnění (opich trigger points, koronoidektomie)

–          rekonstrukční chirurgie (autologní náhrady kloubu, totální kloubní náhrady)

Všechny postupy jsou prezentovány v jednotlivých krocích na fotografiích. Na konci každé kapitoly jsou uvedeny dokumentované komplikace jednotlivých postupů.

 

Knihu je možné objednat mailem: TMJBOOK@gmail.com