Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony.

 

Vážení kolegové.

Doporučení k provádění předoperačních vyšetření vydaná ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR již odborně nevyhovují současným poznatkům, a proto MZ vydává
nový doporučený postup. Ten naleznete ve věstníku č. 1/2018

http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c1/2018_14762_3810_11.html