Setkání pracovní skupiny MFCH pro DRG…

… se uskuteční v pátek  23.11.2018 od 9:00 na oddělení maxilofaciální chirurgie ve VFN.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

U Nemocnice 499/2, 128 08  Praha 2

V plánu definitivní dokončení registračních listů výkonu sazebníku výkonů v maxilofaciální chirurgii.