Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů definující maxilofaciálněchirurgický kmen

Dne 9. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů částka 110 zveřejněna Vyhláška č. 221 o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Zdravotnická zařízení žádající o dotaci na RM 2018 (školitelé) jsou povinni podle bodu č. 5 Metodiky RM 2018 do 1 měsíce od nabytí účinnosti vyhlášky – tedy do 9. 11. 2018 – požádat o akreditaci opravňující ke vzdělávání v základním kmeni a kopii této žádosti předložit IPVZ, oddělení rezidenčních míst. Do 6 měsíců od podání žádosti o udělení akreditace předloží akreditované zařízení kopii Rozhodnutí o udělení akreditace pro příslušný základní kmen. Jakmile bude zveřejněna další část vzdělávacího programu ve vlastním specializovaném výcviku, bude nutné požádat znovu o další akreditaci.

https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/vzdelavaci-programy/Zakladni-kmeny-lekaru-z-roku-2018