Opustil nás doc. Jiří Kozák

V pondělí 10. prosince 2018 odešel po závažné nemoci ve věku 81 let doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc., emeritní přednosta Stomatologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Vzpomíná doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.


Ze svého původního pracoviště v Ústřední vojenské nemocnici v Praze přišel jako zkušený maxilofaciální chirurg a ihned rozvinul na novém pracovišti řady operačních výkonů a postupů. Jeho mezioborový přesah byl enormní, spolupráce s panem docentem v oblastech neurotraumatologie, plastické a rekonstrukční chirurgie a především kraniofaciální chirurgie byla pro nás všechny obrovským přínosem, obohacením a inspirací. V posledních osmi letech aktivně spolupracoval s řadou klinik (neurochirurgie, chirurgie a plastika, oční, ORL). Jeho láska k práci na sále byla zcela výjimečná, stejně jako přístup k pacientům a kolegům. V rámci organizace oboru byl zakládajícím členem Pracovní skupiny baze lební a členem řady domácích a zahraničních společností.

Byl člověk společenský, zábavný, rád a dobře přednášel a předával bohaté zkušenosti. V osobě Jiřího Kozáka jsme ztratili vynikajícího kolegu, dobrého přítele a člověka.

Čest jeho památce.

doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
přednosta Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol