Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku v Táboře

Vážená kolegyně, vážený kolego,

jak pravděpodobně víte ze stránek naší kooperativní skupiny, byla již otevřena možnost registrace na konferenci v Táboře 11. a 12. října 2019. S určitým zdržením, daným diskusí o pořadateli konference, již byla otevřena i platební brána k registraci.

Konference by měla být zaměřena na diskuse nad některými kontroverzními tématy diagnostiky a léčby nádorů hlavy a krku, abychom dospěli ke společnému mezioborovému konsensu a jednotnému doporučení postupu v příslušných sporných bodech. Jistě důležitá bude panelová diskuse o okrajích chirurgické resekce, neboť se jedná o důležitý parametr, který má obvykle rozhodující vliv na adjuvantní léčbu a který je bohužel ne zcela jednotně vykládán. Druhým důležitým tématem je definice HPV positivity, význam náhradních markerů, jejich sensitivita a specificita a aplikace na různých pracovištích. I zde bychom chtěli dojít k určitému sjednocení názorů na tuto problematiku.

Jednou z ambicí plánované konference je kromě konsenzu i sestavení obecného doporučení naší skupiny, které bychom pak publikovali v periodicích relevantních oborů a celostátně jej prosazovali. Rádi bychom, aby se na diskusích a přípravě doporučení podíleli kolegové z co nejširšího spektra oborů i pracovišť, od univerzitních nemocnic až po okresní pracoviště. Věříme, že tuto snahu podpoříte a stanete se spolutvůrci těchto doporučení, která jistě budou mít dopad na úroveň péče o naše společné pacienty.

Nedílnou součástí konference bude i sekce mladých lékařů a výzkumníků, která by měla představit zejména témata řešená v rámci PhD programů, ale měla by dát příležitost i klinickým otázkám. K této části programu se mladí kolegové staví aktivně a jistě vás ještě osloví s prosbou o účast a podporu.

Těšíme se na setkání s Vámi na Konferenci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku v říjnu v Táboře.

V Praze dne 13. 6. 2019

MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.