Ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou

Vzdělávací středisko ČSK připravilo jednorázový vzdělávací program – Ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou. Absolvování tohoto programu je povinné k nasmlouvání kódu 00976 – Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou. Ti, kdo již mají tento kód nasmlouvaný, mají povinnost doložit pojišťovně do konce roku 2020 potvrzení o absolvování tohoto programu. K účasti samozřejmě zveme všechny další zubní lékaře, které toto téma zajímá.

Termíny a místa konání:

pátek 23. 10. 2020, Praha – přihlášku a podrobné informace najdete zde

sobota 21. 11. 2020, Olomouc – přihlášku a podrobné informace najdete zde

ČSK též vydala knihu Sedace dospělých a dětí ve stomatologii.