Informace z České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Vážené kolegyně a kolegové
Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku má za sebou další rok svého působení, byť na rok 2020 asi málokdo bude vzpomínat vzhledem k pandemii Covid-19 se superlativy.
V letošním roce jsme měli naplánovány dvě akce. První měl být seminář v Kroměříži, který připravovali primář Ivan Pár a MUDr. Markéta Pospíšková, ale tento seminář se kvůli první vlně pandemie v dubnu uskutečnit nemohl. Druhou plánovanou akcí byla mezinárodní konference v Louckém klášteře ve Znojmě. Již před dvěma lety se této akce zúčastnila řada zahraničních přátel a kolegů, zejména z Rakouska a Slovenska. I letos měla přijet řada významných zahraničních hostů, ale bohužel počínající druhá vlna epidemie setkání opět ovlivnila. Konferenci se sice nakonec uspořádat podařilo a velká část z vás se jí osobně zúčastnila, za což všem ještě jednou děkujeme. Zahraniční přednášející se své role zhostili především on-line a v kombinaci s diskusemi a příspěvky přítomných speakerů si konference zachovala vysokou úroveň.
Letošní rok byl složitý i pro setkání výboru, nakonec jsme schůzi uspořádali také elektronicky a s kolegy z výboru jsme naplánovali akce na další rok, samozřejmě pokud Covid dovolí. V květnu 2021 bychom rádi uskutečnili odložený seminář v Kroměříži a na podzim pak opět úspěšné mezinárodní setkání ve Znojmě. Termíny obou těchto akcí určitě ještě upřesníme a o programu budeme včas informovat. Rádi bychom také pokračovali v přípravě konsensuálních doporučení kontroverzních otázek v diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku. Doporučení z Tábora je k dispozici na webu naší skupiny, v nejbližší době by mělo vyjít v časopise Česko-slovenská patologie a jako reprint v časopisech Onkologie a Otorinolaryngologie a foniatrie.
Na základě revize účtu si dovolujeme připomenout úhradu členských příspěvků. V letošním roce jsme tuto povinnost nepřipomínali a členů, kteří si na ni spontánně vzpomněli, je jen menšina. Prosíme o kontrolu zaplacení členského příspěvku za rok 2020 a pokud jste zaplatili, pak prosíme o úhradu částky 200 Kč – členského příspěvku na rok 2021 odsouhlaseného výborem. Ostatním navrhujeme, aby uhradili rovnou částku 400 Kč za rok 2020 a 2021. Zašlete prosím své příspěvky, podobně jako v minulých letech, na číslo účtu: 2201202628 / 2010 (Fio banka) a do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení, aby byla platba správně přiřazena (nutné, zejména pokud je úhrada z neidentifikovatelného účtu). Pokud si nejste jisti s platbou za rok 2020 a nemůžete si případnou proběhlou platbu jinak ověřit, kontaktujte, prosím, sekretáře skupiny na e-mailu milan.vosmik@fnhk.cz.
Milí přátelé, závěrem bychom Vám rádi popřáli klidné prožití Vánočních svátků a všechno nejlepší do nového roku 2021. Snad situace dovolí a my se budeme moci opět setkávat osobně, nejen na akcích naší kooperativní skupiny.
22. prosince 2020

prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. MUDr. Milan Vošmik, PhD
předseda sekretář