Informace z Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Vážené kolegyně a kolegové,

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku má za sebou další rok svého působení. Přes
složitou epidemiologickou situaci se nám v loňském roce na přelomu září a října podařilo uspořádat
mezinárodní konferenci ve Znojmě, tentokrát v hybridní formě. Hlavními projednávanými tématy
bylo poléčebné sledování pacienta a podpůrná léčba. Přednesené příspěvky a diskuse nad těmito
tématy se staly základem přípravy nových sjednocujících doporučení naší kooperativní skupiny, která
by měla být v průběhu tohoto roku zveřejněna.

Na tento rok jsme naplánovali dvě setkání. Na jaře bychom vás rádi pozvali na již dvakrát odloženou
konferenci v Kroměříži, která se bude konat 28. – 30. dubna 2022 a jejímiž hlavními organizátory jsou
prim. Ivan Pár a prim. Markéta Pospíšková. Předběžný program byl již zveřejněn na stránkách
www.hnc-group.cz. Na podzim bychom se pak rádi setkali znovu, již počtvrté, na mezinárodní
konferenci ve Znojmě, a to v termínu 29. září 1. října 2022.

Protože od vzniku naší kooperativní skupiny, či přesněji od prvních voleb výboru, uplynulo již pět let,
končí současnému výboru skupiny jeho mandát. Proto součástí dubnové konference v Kroměříži bude
členská schůze s následnými tajnými volbami nového výboru. Budeme moc rádi, pokud přijedete do
Kroměříže i z tohoto důvodu, aktivně podpoříte práci skupiny, případně se i zapojíte do činnosti
nového výboru.

Dovolujeme si připomenout úhradu členských příspěvků. Prosíme o kontrolu zaplacení členského
příspěvku za předchozí rok 2021 a úhradu členského příspěvku ve výši 200 Kč na rok 2022. Členské
příspěvky prosím zasílejte, podobně jako v minulých letech, na účet číslo: 2201202628 / 2010 (Fio
banka) a do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a rok za který příspěvek hradíte, abychom
mohli platbu správně přiřadit. Účast na členské schůzi, a především volební právo, je vázáno na
platné členství, které zahrnuje úhradu členských příspěvků.
V případě nejasností ohledně úhrad kontaktujte, prosím, paní Mgr. Ivu Piskovou, novou
administrátorku skupiny (iva.piskova@fnmotol.cz) nebo přímo sekretáře skupiny na e-mailu
milan.vosmik@fnhk.cz.

Milí přátelé, dovolte, abychom vám popřáli vše nejlepší do roku 2022. Věříme, že se v něm budeme
opět setkávat osobně, nejen na akcích naší kooperativní skupiny.

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Doc. MUDr. Milan Vošmik, PhD

Dopis členům 1-2022