Z Kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolte, abychom vám jménem výboru Kooperativní skupiny popřáli vše dobré do nového roku a poskytli vám několik důležitých informací o plánech na tento rok a některých změnách.
Odborná setkání
Jak je již tradicí, i v letošním roce plánujeme dvě vědecké akce. Seminář proběhne 5. – 6. dubna v Litomyšli a Konference 26. – 28. září ve Znojmě. Tato data si, prosíme, zablokujte. Hlavními tématy dubnového setkání v Litomyšli budou maligní melanom v oblasti hlavy a krku a neznámý primární tumor. V nejbližších týdnech bude otevřena na stránkách Kooperativní skupiny registrace.
Členství a členské příspěvky
S ohledem na zdvojnásobení členských příspěvků v European Head and Neck Society, schválenému na Radě společnosti na ECHNO konferenci v Lisabonu v březnu 2023, byl nucen výbor kooperativní skupiny na schůzi 21. 9. 2023 navýšit členský příspěvek na 400,- Kč za člena. Doporučujeme, abyste  zaplatili roční členský příspěvek na účet 2201202628 / 2010 (Fio banka) obratem po přijetí tohoto dopisu, neboť ze zkušenosti víme, že si řada z nás již později na splnění této povinnosti nevzpomene. Do zprávy pro příjemce uveďte opět své příjmení a aktuální e-mail, na který bude zasláno potvrzení o zaplacení.
Zaplacení členského poplatku je podmínkou členství a je spojeno výhodami (nižší konferenční poplatek, právo volit a být volen do výboru skupiny).  Vzhledem k nezbytnosti zpřehlednění evidence našich členů bude v letošním roce požadováno zaplacení členského příspěvku na účet skupiny nejpozději do 31. 3. 2024. Kdo tak neučiní, nebude v souladu se stanovami skupiny považován za člena.
Členství novým členům skupiny bude potvrzováno dvakrát ročně na schůzích výboru. Přihlášku ke členství je proto letos možno podat (a zaplatit členský příspěvek) také do 31. 3. 2024.  Pro účely registračního poplatku na Seminář budou přihlášení kandidáti na členství považováni za členy, i když ke schválení výborem dojde až 5. 4. 2024. Další možnost podat přihlášku v letošním roce je pak do 15. 9. 2024 s předpokládaným schválením výborem 26. 9. 2024.
Institut příznivců skupiny zůstane zachován a informace o činnosti a plánech skupiny budou i nadále posílány širšímu okruhu kolegyň a kolegů. Pokud by někdo nechtěl tyto informace dostávat, prosíme, aby to sdělil sekretariátu skupiny (iva.piskova@fnmotol.cz).

Těšíme se na spolupráci a setkání na vědeckých akcích Kooperativní skupiny

prof. MUDr. Jan Klozar CSc,  předseda                                prim. MUDr. Ivan Pár, tajemník

Dopis členům a příznivcům 1-24