Autor: Štěpán Pohanka

Posted in Odborná společnost

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. – in memoriam

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pondělí dne 26. června 2017 neočekávaně zemřel ve věku 74 let prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. emeritní přednosta Stomatologické…

Čtěte více Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. – in memoriam
Posted in Financování léčebné péče

Metodika vykazování kódu 00913

VZP ČR, SZP ČR a Zubohrad, z.s. vydali společné prohlášení o sjednocení podmínek vykazování kódu 00913 – zhotovení ortopantomogramu. Pro odbornost 605, a odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti v…

Čtěte více Metodika vykazování kódu 00913
Posted in Odborná společnost

Prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. – in memoriam

Dne 1. 5. 2017 náhle zemřel ve věku 87 let prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc., bývalý přednosta III. Stomatologické kliniky LF UP v Olomouci. Po promoci na Lékařské fakultě UK v Praze…

Čtěte více Prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. – in memoriam
Posted in Onkologie hlavy a krku

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku

Ve dnech 7. a 8. 4. 2017 se v Hradci Králové konala interdisciplinární konference Nádory hlavy a krku 2017, které se účastnili i zástupci společnosti MFCH. Součástí konference byly též volby…

Čtěte více Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku
Posted in Odborná společnost Vzdělávání

Program 3. Národního kongresu společnosti Maxilofaciální chirurgie…

… a 13. Trilaterálního česko-slovensko-polského sympozia orální a maxilofaciální chirurgie – ZDE – Plenární schůze výboru Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP proběhne v pátek 5.5.2017 od 17.00 do 18.00 v hotelu Horal.  

Čtěte více Program 3. Národního kongresu společnosti Maxilofaciální chirurgie…