Rubrika: Financování léčebné péče

Posted in Financování léčebné péče Odborná společnost

Návrh úpravy sazebníku výkonů pro MFCH

Vážení kolegové, po víkendové schůzce pracovní skupiny pro DRG MFCH Vám e-mailem zasílám k posouzení návrh změny sazebníku výkonů pro MFCH. Prosím Vás, pokud byste měli k návrhu či obsahu…

Čtěte více Návrh úpravy sazebníku výkonů pro MFCH
Posted in Financování léčebné péče Odborná společnost

Dlouhodobé ošetřovné – novela zákona č. 187/2006 Sb

Dopis předsedovi ČLS JEP Vážený pane předsedo, dovoluji si Vás informovat, že od 1. června 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. pozd. předpisů, o nemocenském pojištění,…

Čtěte více Dlouhodobé ošetřovné – novela zákona č. 187/2006 Sb
Posted in Financování léčebné péče

Nový výkon: 00948 – Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce

Provedení sutury po extrakci stálého zubu nebo radixu v indikovaných případech týkajících se stavění krvácení či jeho prevence u pacientů na antitrombotické léčbě a dále v indikovaných případech týkajících se pacientů…

Čtěte více Nový výkon: 00948 – Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce
Posted in Financování léčebné péče

Bodník 2018

Nový rok přinesl též aktualizovaný bodník – ZDE čtěte plné znění kódů Z nových či předefinovaných kódů vybírám ty, které by mohly najít užitek v OMFCH: Ambulance maxilofaciální chirurgie 605…

Čtěte více Bodník 2018
Posted in Financování léčebné péče

Metodika vykazování kódu 00913

VZP ČR, SZP ČR a Zubohrad, z.s. vydali společné prohlášení o sjednocení podmínek vykazování kódu 00913 – zhotovení ortopantomogramu. Pro odbornost 605, a odbornost 014 s potvrzením o soustavné účasti v…

Čtěte více Metodika vykazování kódu 00913