Rubrika: Odborná společnost

Posted in Odborná společnost

Výsledky voleb MFCH ČLS JEP, z.s.

Výbor společnosti Doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS MUDr. Oldřich Res Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. prim. MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D. prim. MUDr. Aleš…

Čtěte více Výsledky voleb MFCH ČLS JEP, z.s.
Posted in Odborná společnost

Pozvánka k volbám do výboru a revizní komise MFCH

VÁŽENÍ ČLENOVÉ České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, z.s. usnesením jednání výboru naší společnosti byly vyhlášeny volby do výboru a revizní komise. Volby probíhají elektronicky ve spolupráci ČLS JEP s…

Čtěte více Pozvánka k volbám do výboru a revizní komise MFCH
Posted in Odborná společnost

Volby do orgánů organizační složky České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, z.s.

Volby do orgánů organizační složky České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, z.s. Výbor České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 2/11/2017 o konání voleb pro období od …

Čtěte více Volby do orgánů organizační složky České společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP, z.s.
Posted in Odborná společnost

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. – in memoriam

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pondělí dne 26. června 2017 neočekávaně zemřel ve věku 74 let prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. emeritní přednosta Stomatologické…

Čtěte více Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. – in memoriam
Posted in Odborná společnost

Prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. – in memoriam

Dne 1. 5. 2017 náhle zemřel ve věku 87 let prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc., bývalý přednosta III. Stomatologické kliniky LF UP v Olomouci. Po promoci na Lékařské fakultě UK v Praze…

Čtěte více Prof. MUDr. Emil Jirava, DrSc. – in memoriam