32. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 05/11/2019 - 08/11/2019
0:00

Kategorie


 

 

 

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1.LF UK a FN v Motole, katedra otorinolaryngologie IPVZ
Rinologická sekce České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP

pořádá

32. MEZINÁRODNÍ KURZ ENDOSKOPICKÉ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE

 5.11.2019 – 8.11.2019 Praha

Webové stránky: http://www.fesskurz.cz/
Kategorie: ostatní

Kontakt: Prof. MUDr. Jan Plzák Ph.D.
E-mail: monika.mikulasova@fnmotol.cz

Místo: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84.

Modrý pavilon, komunikační uzel „B“, podlaží minus 1, posluchárna ORL kliniky