Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 28/04/2022 - 30/04/2022
Celý den

Kategorie


  • Termín konání: 28. 4. – 30. 4. 2022
  • Místo konání: Kroměříž

Vážené kolegyně, vážení kolegové! 

Je nám ctí vás pozvat jménem České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku na seminář, který se bude konat v Kroměříži (28. 4. – 30. 4. 2022).
Tématy budou recidivující, duplicitní a metastazující nádory hlavy a krku a gerontologický onkologický pacient. S těmito pacienty se setkáváme ve své praxi často a víme, jak je důležité, ale i složité najít racionální diagnostický a léčbný postup. Proto jsme se snažili připravit program tak, aby nabídl meziooborový pohled na tuto problematiku.
Kroměříž se svými památkami patří mezi nejatraktivnější místa České republiky. Arcibiskupský zámek, Květná a Podzámecká zahrada jsou od r. 1998 na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Věříme, že jarní počasí nám bude přát a strávíte zde příjemně čas a rádi se budete do Kroměříže vracet.Za organizační tým
Prim. MUDr. Ivan Pár, ORL oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s.
Prim. MUDr. Markéta Pospíšková,, Onkologické centrum Krajské nemocnice T.Bati, a.s., Zlín
Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., předseda ČKSNHK
Prim. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. tajemník ČKSNHK

Témata

Recidivující, duplicitní a metastazující nádory hlavy a krku
Geriatrický onkologický pacient
Varia