Víkendový seminář ČSCHS

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 03/06/2022 - 04/06/2022
0:00

Kategorie


https://www.cschs.cz/seminar/vikendovy-seminar-cschs-03-04062022

Termín:
03.06.202204.06.2022

 

Místo konání: Wellness Hotel Step, Malletova 1141/4, Praha 9

Odborný program:

3.6.2022 (pátek)

17:00 – 19:00
Miovský, M: Aktuální vývoj adiktologických problémů a témat v klinické i společenské perspektivě: kam míří obor adiktologie a co je schopen nabídnout jiným klinickým oborům?
Závislosti se s nástupem průmyslové revoluce staly významným celospolečenským a klinickým fenoménem, pro který medicína dlouho a relativně složitě hledala adekvátní oborové usazení. Interdisciplinární povaha tohoto oboru, odpovídající nesmírně rozmanité etiologii těchto poruch, vyžaduje interdisciplinární řešení, které logicky neleží pouze v medicíně. Při prevalenčním odhadu přesahujícím hranici tři a půl milionu osob, jejichž užívání návykových látek vyžaduje minimálně krátkou intervenci, se pak adiktologie a adiktologické diagnózy staly tématem, kterému se nemůže vyhnout žádná klinická specializace, včetně stomatochirurgie. Vzájemná interference pak zasahuje samozřejmě nejen oblast vzniku jiných problémů (např. pády způsobené v opilosti nebo důsledky fyzických konfliktů apod.), ale samozřejmě také provedení zákroků (např. vliv dlouhodobého užívání alkoholu na účinek opioidních anestetik a vůbec problematické řešení anestezií u osob pod vlivem alkoholu) a především pak samotné rehabilitace a (ne)dodržování pokynů a lékové compliance. Vedle toho si nelze nevšimnout ne zcela zdařile reflektovaného faktu, že s přibývajícím počtem pacientů s těmito diagnózami vzrůstá náročnost komunikace a frekvence složitějších situací v čekárnách i ordinacích. Co tedy v tomto smyslu může moderní adiktologie nabídnout jiným klinickým oborům? Jaké jsou další perspektivy jejího vývoje a jak to může ovlivnit ostatní klinické obory? Některé ze specializací se již vydaly směrem mezioborového dialogu a sdílení pacientů (např. první pokusy o vážnější spolupráci s gynekology, porodníky nebo dětskými praktickými lékaři) a nabízí se otázka jak dál a přes které odbornosti (dle jejich specifických potřeb a podmínek) v různých oborech jít a čím začít.

19:30
Společné posezení

4.6.2022 (sobota)

8:30 – 9:00
Plenární schůze ČSCHS

9:00 – 10:30
Matušková, J.: Akutní bolest – OTC analgetika z pohledu lékárníka – část II:
Vhodné a nevhodné kombinace analgetik, nejčastější interakce analgetik se souběžnou medikací pacienta,  možnosti využití SET v léčbě akutní dentální bolesti.
Přednáška se věnuje přehlednému uspořádání základních fakt na úrovni EBM z pohledu expedujícího farmaceuta. Měla by usnadnit lékářům rychlou orientaci v sortimentu aktuálně dostupných OTC analgetik. Zazní upozornění na nejčastější lékové interakce mezi akutně podanými analgetiky a souběžnou chronickou medikací pacienta. V neposlední řadě budou diskutovány možnosti využití SET (systémové enzymoterapie) v léčbě akutní dentální bolesti.  

10:30 – 11:00
Přestávka

11:00 – 12:30
Machoň, V.: Artroskopie v léčbě poruch temporomandibulárního kloubu.
Artroskopie temporomandibulárního kloubu patří k základním prvkům terapie poruch temporomandibulárního kloubu. Jedná se o miniinvazivní metodu, kdy se do prostoru kloubu vstupuje endoskopem o průměru 1.5- 2 mm. Artroskopie umožňuje detailní prohlédnutí kloubních prostor, výplach, ale také provedení drobných chirurgických zákroků (odstranění adhezí, synovie, uvolnění dislokovaného disku).
Autor prezentuje tuto metodu – její výhody a omezení, její efektivitu ve zlepšení kvality života, ale i komplikace, které tuto metodu provázejí.

12:45 – 14:15
Genčur, J.: Sialoendoskopie. Sinoskopie.
Sialoendoskopie je minimálně invazivní žlázu šetřící technika umožňující intraluminální vizualizaci slinných vývodů s diagnostickým i terapeutickým využitím. Představení této metody významně změnilo management obstrukčních onemocnění slinných žláz.
Oproti konvenčním zobrazovacím metodám (OPG, CB-CT, USG) má endoskopie vysokou sensitivitu a specificitu a jako jediná nabízí možnost okamžitého terapeutického zásahu v návaznosti na ukončení diagnostické fáze.
Ve sdělení bude diskutována problematika obstrukčních onemocnění slinných žláz včetně terapeutických přístupů od prosté sialodochotomie po sialoendoskopii.
V části věnované sinoskopii bude pojednáno o využití sinoskopie přístupem přes přední stěnu maxilárního sinu k řešení komplikací chirurgických výkonu v horní čelisti.

Seminář je ohodnocen 7 kredity ČSK.

Oběd – bude následovat po skončení semináře.

Cena:

  • Pro členy ČSCHS: 2 900 Kč
  • Pro členy ČSCHS, kteří dosáhli alespoň v den konání semináře 70 let věku: 0 Kč (je nutné se ale standardně přihlásit).
  • Pro nečleny ČSCHS: 4 400 Kč

Cena zahrnuje občerstvení a oběd po celou dobu konání semináře včetně pátečního večera.

Ubytování:

Požadujete-li ubytování, jsme schopni jej přímo v hotelu zajistit pouze do 30.4.2022.
Ubytování si platí účastníci sami v recepci hotelu.

Cena za jednolůžkový pokoj: 1 590 Kč

Těšíme se na setkání.

Zuzana Hromádková
sekretariát ČSCHS
e-mail: zuzana.hromadkova@cschs.cz
https://www.cschs.cz/
Přihlásit