O společnosti

Společnost MFCH sdružuje lékaře pracující v odbornosti Orální a maxilofaciální chirurgie / Maxilofaciální chirurgie

Společnost MFCH je členem ČLS JEP.

Společnost MFCH je členem EACMFS.

Společnost se podílí na činnosti Pracovní skupiny chirurgie baze lební ČR

Členové společnosti se podílí na práci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s.

V současné době má společnost 162 členů.

Acta chirurgiae plasticae: oficiální mezinárodní odborné periodikum pro plastickou, maxilofaciální a popáleninovou chirurgii a chirurgii ruky vydávané ČLS JEP.


Výbor společnosti

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS – předseda

Doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. – vědecký sekretář

MUDr. et MUDr. Oldřich Res, Ph.D. – tajemník

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. – pokladník

MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. – Czech EACMFS Councillor

prim. MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D.

prim. MUDr. Aleš Vrbacký


Revizní komise

prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

prim. MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková

MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň