O společnosti

Společnost MFCH je odbornou společností  sdružující zubní lékaře a lékaře s atestací nebo v předatestační přípravě v odbornosti Orální a maxilofaciální chirurgie / Maxilofaciální chirurgie

Společnost MFCH je členem ČLS JEP.

Společnost MFCH je členem EACMFS.

Společnost se podílí na činnosti Pracovní skupiny chirurgie baze lební ČR

Členové společnosti se podílí na práci České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s.

V současné době má společnost 164 členů.

Acta chirurgiae plasticae: oficiální mezinárodní odborné periodikum pro plastickou, maxilofaciální a popáleninovou chirurgii a chirurgii ruky vydávané ČLS JEP.


Výbor společnosti

prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., FEBOMFS – předseda

doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. – vědecký sekretář

doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. – Czech EACMFS Councillor

prim. MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D., FEBOMFS

MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. – pokladník

MUDr. et MUDr. Oldřich Res, Ph.D. – tajemník

prim. MUDr. Aleš Vrbacký


Revizní komise

prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková

MUDr. et MUDr. Vladimír Machoň


Členství ve společnosti

Přestože, řádným členem ČLS JEP, z.s.: se může stát každý lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP, z.s. a zaváže se přispívat k jejich plnění, (více zde), členství ve společnosti MFCH ČLS JEP, z.s. je účelné především pro (orální) a maxilofaciální chirurgy jak atestované, tak v předatestační přípravě.

Online přihláška k členství společnosti MFCH ČLS JEP přes webové stránky ČLS JEP:

Přihláška k členství společnosti MFCH ČLS JEP:

Výzvu k platbě pravidelného ročního příspěvku včetně jeho výše rozesílá ČLS JEP.
pro zasílání členských příspěvků platí účet č. 0190837708/0300