Ostatní vzdělávací akce


ProLekare.cz – e-kurz: Záněty dutiny ústní a hltanu

http://www.prolekare.cz/kreditovane-kurzy/zanety-dutiny-ustni-a-hltanu-153

Kurzy IPVZ

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/seznam-vzdelavacich-akci


6.2.2018 Kurz – Základy plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, novinky v oboru

27.2.2018 Kurz – Estetická chirurgie obličeje

6.3.2018 Seminář – Chronické bolesti – syndromy a jejich léčení

8.3.2018 Kurz – Vyšetření a možnosti rehabilitace u pacientů s dysfagií

13.-14.3.2018 Kurz – Sonografie hlavy a krku

15.3.2018 Kurz – Dermatoskopie v praxi

16.3.2018 Kurz – Analgetika a anitbiotika pro stomatologii

27.3.2018 Kurz – Chirurgie obličeje

29.3.2018 Kurz – Vybrané okruhy ze základů vnitřního lékařství pro stomatology

11.4.2018 Kurz – Repetitorium stomatochirurgie, implantologie a stomatické protetiky

25.4.2018 Kurz – Praktikum v dermatochirurgii – výcvik na prasečích nožičkách

4.5.2018 Kurz – Současné trendy v diagnostice a léčbě obstrukčního syndromu spánkové apnoe

10.5.2018 Kurz – Místní lalokové plastiky, transplantace kůže a jiné techniky

15.-17.5.2018 Odborná stáž v základech plastické chirurgie

22.5.2018 Kurz – Onkologie hlavy a krku

dle dohody Odborná stáž – Hojení ran

dle dohody Kurz – Imunoterapie v klinické praxi – novinky

dle dohody Mimořádná odborná stáž v dermatochirurgii

dle dohody Odborná stáž – Základy neurochirurgie pro specialisty jiných oborů
Kurzy AO


SCH kurzy CŽVZL