Ostatní vzdělávací akceKurzy AO


SCH kurzy CŽVZL


Kurzy IPVZ

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/seznam-vzdelavacich-akci


10.9.2018-2.11.2018: Specializační odborná stáž v orofaciální onkologii

12.9.2018: Kurz – Volné laloky v léčbě posttraumatických defektů a popálenin

18.9.2018: Kurz – Základy plastické chirurgie

19.9.2018: Kurz – Aplikace APRP v estetické dermatologii

5.10.2018-6.10.2018: Mezinárodní onkologický kongres Znojmo

15.10.2018-14.12.2018: Specializační odborná stáž v maxilofaciální chirurgii

16.10.2018-17.10.2018: Kurz – Sonografie hlavy a krku

23.10.2018: Kurz – Estetická chirurgie obličeje

25.10.2018 – 26.10.2018: V. demonstrační kurz a seminář Plastiky boltců

30.10.2018: Kurz – Diagnostika a management nádorových onemocnění slinných žláz

30.10.2018: Kurz – Neodjuvantní a adjuvantní léčba zhoubných nádorů trávicího traktu a melanomu, poléčebné sledování pacientů

6.11.2018 – 9.11.2018: 31. mezinárodní kurz endoskopické endonazální chirurgie

15.11.2018: Kurz – Místní lalokové plastiky, transplantace kůže a jiné techniky

20.11.2018: Kurz – Chirurgie obličeje

22.11.2018: Kurz – Septoplastika – současné trendy

29.11.2018-30.11.2018: Kurz – Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny ústní, hltanu a hrtanu

29.11.2018-30.11.2018: Kurz – Chirurgického řešení rozštěpových vad v raném dětském věku

1.12.2018: Sympozium v plastické chirurgii s mezinárodní účastí

7.12.2018-8.12.2018: Kurz – SONO C

dle dohody Workshop – Laserterapie jizev

dle dohody Odborná stáž – Hojení ran

dle dohody Kurz – Imunoterapie v klinické praxi – novinky

dle dohody Odborná stáž v dermatochirurgii

dle dohody Odborná stáž – Základy neurochirurgie pro specialisty jiných oborů