Materiály

Souhrnné publikace


Obličejová traumatologie


Onkologie hlavy a krku


TMK


Slinné žlázy


Kraniofaciální a ortognátní chirurgie


Plastická, estetická a rekonstrukční chirurgie obličeje


Orální chirurgie


Ostatní

 

 

Maxilofaciální traumatologie - postupy AO

Dentální traumatologie - IADT

Royal College of Surgeons: Clinical Guidelines

AAOMS - White papers - Reports or guidelines issued by the AAOMS

University of Cape Town - Open Access Atlas of Otolaryngology, Head & Neck Operative Surgery

NCCN Guidelines

NCCN - Head and Neck Cancer Guidelines 2.2017

ESMO - HNCC guidelines

Medscape 2016 - Head and Neck Cancer Treatment Protocols

AAPD - Guideline on Acquired Temporomandibular Disorders in Infants, Children, and Adolescents 2015

NICE - Guidance: Total prosthetic replacement of the temporomandibular joint

NHS Guideline - Managing patients who are taking warfarin and undergoing dental treatment

JAMA Surgery - Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017

NICE - Guidance: Therapeutic sialendoscopy

ČSORL - Evropský konsensus o rhinosinusitidě a nosní polypóze EPOS

AHRQ - Clinical practice guideline: Bell's palsy 2013

ČSV SSM - Doporučení české společnosti spánkové medicíny

Principles of Periocular Reconstruction following Excision of Cutaneous Malignancy

Xanthelasma Palpebrarum: A Review and Current Management Principles

ČOS, ČRS - MR vyšetření u pacientů s fixními ortodontickými aparáty

TNM 7

MKN 10

MZČR - Databáze zdravotních výkonů

Latina pro chirurgické obory