Materiály

Maxilofaciální traumatologie - postupy AO

Traumatologie hlavy a krku - ISHANT

Dentální traumatologie - IADT

Věstníky MZČR

Royal College of Surgeons: Clinical Guidelines

AAOMS - White papers - Reports or guidelines issued by the AAOMS

University of Cape Town - Open Access Atlas of Otolaryngology, Head & Neck Operative Surgery

NCCN Guidelines

ESMO - HNCC guidelines

Medscape 2016 - Head and Neck Cancer Treatment Protocols

AAPD - Guideline on Acquired Temporomandibular Disorders in Infants, Children, and Adolescents 2015

NICE - Guidance: Total prosthetic replacement of the temporomandibular joint

NHS Guideline - Managing patients who are taking warfarin and undergoing dental treatment

JAMA Surgery - Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017

NICE - Guidance: Therapeutic sialendoscopy

ČSORL - Evropský konsensus o rhinosinusitidě a nosní polypóze EPOS

ČSORL - Příručky pro praxi

AHRQ - Clinical practice guideline: Bell's palsy 2013

ČSV SSM - Doporučení české společnosti spánkové medicíny

ČOS, ČRS - MR vyšetření u pacientů s fixními ortodontickými aparáty

https://www.mediprofi.cz/ - Databáze odborných textů pro zdravotnictví

Latina pro chirurgické obory

https://maxfacts.uk/


Články

Osteoradionecrosis of the Jaws Clinico - Therapeutic Management A Literature Review and Update

Definition of an Effective Oral Appliance for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea and Snoring A Report of the American  Academy of Dental Sleep Medicine

Oral appliance Therapy in Sleep Apnea Syndromes A Rewiev 2004

Sjögrenův syndrom - přehledový článek

Current principles in microsurgical nerve repair

Indication and technique for the reconstruction of nerve defects in head and neck

Wound Management and Nutrition for Optimal Wound Healing

Submental Island Flap

The Versatile Use of Temporoparietal Fascial Flap

Iliac crest coticocancellous bone graft harvest using a trap-door technique

Postoperative Care of Oral and Maxillofacial Surgery Patients

Principles of Periocular Reconstruction following Excision of Cutaneous Malignancy

Xanthelasma Palpebrarum: A Review and Current Management Principles

Souhrnné publikace


Odborná periodika


Obličejová traumatologie


Onkologie hlavy a krku


TMK


Slinné žlázy


Kraniofaciální a ortognátní chirurgie


Plastická, estetická a rekonstrukční chirurgie obličeje


Orální chirurgie


Ostatní

 

 

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: