Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku

Ve dnech 7. a 8. 4. 2017 se v Hradci Králové konala interdisciplinární konference Nádory hlavy a krku 2017, které se účastnili i zástupci společnosti MFCH. Součástí konference byly též volby do výboru České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, z. s. (dále jen „Spolek“). Tento Spolek je dobrovolným nevládním sdružením fyzický osob, které prosazuje odborné zájmy, mezinárodní spolupráci, rozvoj a vzdělávání, včetně vydávání odborných publikací, v oblastech oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou nádorů horních cest dýchacích a polykacích.
Vzhledem k zaměření Spolku je nanejvýš vhodné, aby se i maxilofaciální chirurgové zapojili v co největší míře a přispěli tak ke komplexnímu přístupu řešení současných otázek v oblasti onkologie hlavy a krku. Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem Spolku a zaplacení členského příspěvku.
Podrobnější informace naleznete na stránkách Spolku: http://www.hnc-group.cz/ a v Dopise předsedy a sekretáře Kooperativní skupiny.
Přihlášku posílejte paní Mikulášové e-mailem na: monika.mikulasova@fnmotol.cz
nebo poštou:
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. lékařská fakulta UK, FN v Motole
V Úvalu 84
150 06  Praha 5
Tel.: 224 434 311
Fax.: 224 434 319