Bodník 2018

Nový rok přinesl též aktualizovaný bodník – ZDE čtěte plné znění kódů

Z nových či předefinovaných kódů vybírám ty, které by mohly najít užitek v OMFCH:

Ambulance maxilofaciální chirurgie 605

4201 – Výplň stálého nebo dočasného zubu, jedna ploška
4202 – Výplň stálého nebo dočasného zubu více plošek

51627 – použití elektrokauteru á 10 minut
51811 – incize a drenáž abscesu nebo haematomu
51818 – ošetření a převaz rány kožních a podkožních afekci nad 30cm2
51821 – chirurgické odstranění cizího tělesa

09532 – signální výkon prohlídky dispensarizované osoby

Maxilofaciální chirurgie – lůžka 6H5/6F5

4201 – Výplň stálého nebo dočasného zubu, jedna ploška
4202 – Výplň stálého nebo dočasného zubu více plošek

51851 – fixační sádrová dlaha – ruka, předloktí (pokud používáte u lalokových plastik –  např. čínský lalok) – dříve byl kód pouze ambulantně
51863 – sádrová dlaha – celá dolní končetina (pokud používáte u lalokových plastik –  např. volná fibula)

51627 – použití elektrokauteru á 10 minut
51811 – incize a drenáž abscesu nebo haematomu
51821 – chirurgické odstranění cizího tělesa

71780 – perioperační monitorování funkce hlavových nervů á 15min
(prakticky neurotester u operací příušní slinné žlázy, u otevřených operací čelistního kloubu , u onkologických operací, ap.)
společnost ORL kolegiálně definovala jako SH, tedy pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace

Štěpán Pohanka