Dlouhodobé ošetřovné – novela zákona č. 187/2006 Sb

Dopis předsedovi ČLS JEP


Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vás informovat, že od 1. června 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. pozd. předpisů, o nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče.

Novela zákona o nemocenském pojištění současně stanovuje nové kompetence ošetřujícím lékařům – poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové a ambulantní péče při rozhodování o potřebě dlouhodobé péče a posuzování její potřeby. Proto Vám zasílám souhrnnou informaci Ministerstva práce a sociálních věcí o této tématice. Uvítala bych její uveřejnění na webových stránkách České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Považuji za potřebné, aby se lékařská veřejnost mohla včas s problematikou dlouhodobého ošetřovného z důvodu potřeby dlouhodobé péče seznámit, neboť lékaři poskytující zdravotní služby jsou důležitým článkem fungování systému nemocenského pojištění.

Děkuji za Váš zájem a spolupráci.

S pozdravem

Ing. Iva Merhautová, MBA

náměstkyně ministryně sekce sociálně pojistných systémů MPSV


podrobné informace