Návrh úpravy sazebníku výkonů pro MFCH

Vážení kolegové,

po víkendové schůzce pracovní skupiny pro DRG MFCH Vám e-mailem zasílám k posouzení návrh změny sazebníku výkonů pro MFCH.

Prosím Vás, pokud byste měli k návrhu či obsahu jednotlivých výkonů připomínky, adresujte je na e-mail:

ocmfch@gmail.com

Vzhledem omezenému času pro úpravu starých a zpracování nových registračních listů posílejte Vaše podněty nejpozději do 25.4.2018. Poté již musíme pokračovat s dalším zpracováváním.

Děkuji, za pracovní skupinu, Štěpán Pohanka.