Pozvánka na členskou schůzi České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Pozvánka na členskou schůzi České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Vážení členové spolku, Členská schůze České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku se bude konat v zasedací místnosti Louckého kláštera, Klášterní, 67181 Znojmo dne 7. 6. 2018 ve 13:00

Program:

1. Uvítání

2. Schválení výroční zprávy

3. Schválení účetní uzávěrky

4. Různé

V Praze dne 23.4.2018

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Předseda

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku, z.s.
IČO 05779294
Adresa: Praha 5, V Úvalu 84, 150 06
Předseda: Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
e-mail: jan.klozar@fnmotol.cz
Sekretář: MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
e-mail: milan.vosmik@fnhk.cz
http://www.hnc-group.cz