The Edinburgh Head and Neck Reconstruction Course

Zpráva z účasti na praktickém kurzu

The Edinburgh Head and Neck Course – Module II (Head and Neck Reconstruction)

The Royal College of Surgeons of Edinburgh, Edinburgh, UK

31.1.-2.2. 2018, Edinburgh, Skotsko

Nádory v orofaciální oblasti jsou relativně častá onemocnění, se svízelnou terapií. Díky pokrokům v rekonstrukční chirurgii máme dnes možnost chirurgicky léčit pacienty, kteří byli v minulosti odkázáni na jiné léčebné modality. Když se naskytla možnost, být účastníkem kurzu rekonstrukčních postupů v oblasti hlavy a krku, neváhal jsem této možnosti využít.

Kurz v termínu 31.1.-2.2. 2018 byl pořádán společností The Royal College of Surgeons of Edinburgh. Šlo již o pátý ročník praktického kurzu zaměřeného na rekonstrukční techniky volnými laloky v orofaciální onkologii. Důraz byl kladen obzvlášť na praktickou část přímo na pitevně. Na šesti kadáverech pracovalo 11 účastníků kurzu. Účastníci kurzu byli lékaři v atestační přípravě nebo krátce po jejím ukončení, a to v oborech: maxilofaciální chirurgie, plastická chirurgie a ORL, z mnoha zemí světa (Anglie, Skotsko, Belgie, Česká Republika, Indie).

První den kurzu, po registraci a vzájemném seznámení účastníků, byl na programu Radial Forearm Flap, Lateral Arm Free Flap, Rectus Abdominis Free Flap, Medial Sural Artery Perforator Flap. Střídali se  teoretické přednášky a praktický nácvik na kadáverech. Během praktické části jsme ve dvojicích měli k dispozici jeden preparát, kompletní instrumentárium a jednoho lektora. Před závěrem dne nám bylo předvedeno online plánování odběru volné fibuly a příprava individuální rekonstrukční dlahy.

Večer byl ve znamení neformální večeře, kde byla příležitost k bližšímu seznámení se zahraničními kolegy a porovnání chirurgických postupů na jednotlivých pracovištích.

Druhý den jsme celé dopoledne pracovali na odběru Free Fibula Flap. Díky společnosti Stryker jsme všichni mohli prakticky srovnat použití anatomických řezacích šablon a individuálně zhotovených rekonstrukčních dlah s konfekčními řezacími šablonami a rekonstrukčními dlahami. Oba postupy se značně lišily v operačním čase a přesnosti rekonstrukce. V druhé polovině dne došlo k odběru DCIA Free Flap, Gracilis Free Flap.

Třetí den byly na programu laloky využitelné u rekonstrukcí rozsáhlých poresekčních defektů např. po totální glosektomii. Dopoledne probíhala disekce měkkotkáňového ALT laloku, odpoledne jsme vyzkoušeli odběr Latisimus dorsi, se kterým jsme na jedné cévní stopce odebírali Scapula Free Flap a Parascapular Flap.

Kurz mi přiblížil indikace a využití volných laloků v různých situacích vyžadujících rekonstrukci. Přidanou hodnotou kurzu byly cenné rady zkušených chirurgů, kteří patří v oboru rekonstrukční chirurgie mezi špičku. Díky nově nabitým vědomostem a zručnostem, věřím v rozšíření indikací volných laloků na našem pracovišti a v lepší funkční a estetickou rehabilitaci onkologických pacientů.

MDDr. Michal Mozoľa

Klinika ÚČOCH, LF UP a FN Olomouc