Nová organizace péče o pacienty po úspěšně ukončené onkologické léčbě

Nová organizace péče o onkologické pacienty v remisi

18. října se uskutečnila tisková konference Ministerstva zdravotnictví ČR, České onkologické společnosti ČLS J.E.P., Sdružení praktických lékařů ČR a  Společnosti všeobecného lékařství k nové organizaci péče o pacienty v remisi, tedy po úspěšně ukončené onkologické léčbě. Z onkologické péče do péče praktických lékařů budou po úspěšně ukončené onkologické léčbě přecházet i pacienti s nádory hlavy a krku a melanomem (z indikace onkologa).

Péče o vybraná onkologická onemocnění – PDF

Více na:

https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/primarni-pece/doporucene-postupy-pro-prakticke-lekare/pece-o-vybrana-onkologicka-onemocneni-doporucene-postupy-pro-vseobecne-prakticke/

https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/stanoviska-cos/tiskove-centrum/nova-organizace-pece-o-onkologicke-pacienty-v-remisi-tiskova-konference/

https://www.tribune.cz/clanek/43921-vylecene-onkologicke-pacienty-budou-dale-sledovat-jejich-praktici