Výzvy z kongresu spánkové medicíny

Vážené kolegyně, kolegové.

Letošní kongres společnosti Spánkové medicíny přinesl z více stran zvýšený zájem na spolupráci spánkových center s maxilofaciálními chirurgy.

Je zřejmé, že si lékaři spánkových center začínají více uvědomovat, že chirurgické výkony na čelistech při syndromu obstrukční spánkové apnoe (OSAS) jsou chirurgickou metodou s nejvyšší úspěšností. V populaci pacientů s OSAS se také vyskytují čelistní anomalie predisponující ke vzniku OSAS.

Taktéž jsem se setkal s opakovanými dotazy, kde nechat pacientům vyrábět individuální mandibulární apartáky – protraktory v rámci konzervativní terapie OSAS.

Myslím si, že by se OMF chirurg měl již od počátku podílet na spolupráci v rámci spánkového týmu při plánování léčby OSAS. A to jak chirurgické, tak konzervativní. Je to právě on, kdo může pacientovi nabídnout, indikovat a provést operaci na čelistních kostech, případně jednoduše zhotovit individuální protraktor.

Chtěl bych Vás vyzvat k navázání spolupráce se spánkovými týmy. Rozšíříme tak nabídku léčebných modalit pro pacienty s OSAS, a také ortognátní operativu.

Seznam pracovišť spánkové medicíny uvádím zde:
http://www.sleep-society.cz/index.php/cs/pracoviste

Při bližším zájmu…jistě největší zkušenosti s operativou OSAS má prof. Foltán ve VFN. V rámci spánkových týmů máme užší spolupráci nastavenou také v Ostravě a Zlíně.

MDDr. Štěpán Pohanka
člen chirurgické sekce ČSVSSM