Webinář – Hrazená péče, nadstandard a spory o úhradu ze zdravotního pojištění

16.02.2021 – 9:00-12:00

Téma:

Rozsah nároku pojištěnce na hrazenou péči, povinnosti zdravotní pojišťovny a smluvního poskytovatele, časová a místní dostupnost, doplatky a problematika nadstandardu. Právní předpisy: Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o časové a místní dostupnosti. Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád. Zákonný nárok pojištěnce na hrazené služby, léky a zdravotnické prostředky. Výjimečná úhrada péče nehrazené ze zdravotního pojištění. Služby schvalované revizními lékaři, soudní přezkum rozhodnutí. Nárok na zajištění časové a místní dostupnosti zdravotních služeb. Odmítnutí a ukončení péče, problematika spádovosti. Problematika „nadstandardu“, poskytování souvisejících služeb a nehrazené péče.

Více na:

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/55636-webinar-hrazena-pece-nadstandard-a-spory-o-uhradu-ze-zdravotniho-pojisteni?utm_content=2798-vice-o-webinari&utm_source=email-marketing&utm_term=153163&utm_medium=text&utm_campaign=2021-webinar-hrazena-pece-nadstandard-a-spory-o-uhradu-2021-01-25