Informace z České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku – AKTUALIZOVÁNO

28. června 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Přestože loňský rok konferencím a sympóziím nepřál, naší skupině se nakonec přes řadu restrikcí podařilo před nástupem podzimní vlny Covid-19 odborné setkání v Louckém klášteře ve Znojmě v říjnu loňského roku uspořádat. Přednášky zahraničních účastníků byly většinou ze vzdáleného přístupu, ale řada slovenských a domácích kolegů byla na místě a ti z Vás, kteří se konference osobně zúčastnili, jistě mohou potvrdit, že si přes naše obavy setkání udrželo vysokou odbornou úroveň, bohatou diskusi a přátelskou atmosféru.

I proto jsme se rozhodli opět setkání v Louckém klášteře ve Znojmě uskutečnit, a to ve dnech 30. září – 2. října 2021. Pevně doufáme, že tentokrát již přivítáme zahraniční řečníky osobně. Účast předběžně přislíbili Ricard Simo (Londýn), Cesare Piazza (Brescia), Mario Fernandez (Madrid), Dietmar Thurnher (Graz) a Bostjan Lanisnik (Maribor).

Po diskusi bychom navrhovali následující programové schéma: dopolední program bude vyhrazen vyzvaným přednáškám zahraničních speakerů a v rámci odpoledního programu bychom se věnovali dvěma hlavním tématům konference – podpůrné léčbě a poléčebnému sledování pacientů. Přestože obě uvedená témata pokládáme za důležitá a do určité míry kontroverzní, není jim bohužel věnována adekvátní pozornost. Výsledkem diskuse, navazující na krátká sdělení, by měla být konsensuální doporučení, která bychom publikovali podobně jako výstupy z konference v Táboře (Cesk Patol 2021; 57(1): 53–56; přetisky v dalších časopisech).

Pevně věříme, že nám epidemiologická situace již dovolí uspořádání konference v plném rozsahu a že toto odborné setkání s již pověstnými mezioborovými diskusemi všem účastníkům přinesou cenné odborné informace a nové pohledy a že společně posuneme péči o pacienty s nádory hlavy a krku zase o kousek dále. O spuštění elektronické registrace na našich webových stránkách www.hnc-group.cz Vás budem v nejbližší době informovat.

Za organizační tým se na vás těší

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

předseda ČKSNHK tajemník ČKSNHK

Celý text ZDE


aktualizace 9.9.2021

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si Vás informovat, že blíží datum mezinárodní konference International Conference the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group – Znojmo 2021, kterou Kooperativní skupina pořádá 30. září až 2. října opět v Louckém klášteře ve Znojmě.

Jak je patrno z přiloženého programu, v letošním roce je konference rozdělena do dvou částí. V první vystoupí pozvaní řečníci, kterými jsou opět přední evropští odborníci. Ve druhé části bychom se chtěli věnovat přípravě doporučených postupů pro sledování pacientů po léčbě a dále předcházení a léčbě toxicity léčby. Domníváme se, že obě témata jsou velmi důležitá a stanovení správných postupů Kooperativní skupinou může přispět ke zlepšení péče o naše společné pacienty. Podobně jako v minulých letech bychom velmi uvítali, kdyby se na tvorbě těchto doporučení podílela co nejširší skupina kolegů napříč obory. Na vašem názoru záleží.

Prosíme, nezanedbejte možnost podílet se na přípravě doporučení Kooperativní skupiny a vyšlete alespoň jednoho zástupce, aby v diskusi referoval praxi vašeho pracoviště a podílel se na přípravě doporučení skupiny.

Těšíme se na setkání ve Znojmě a věříme, že bude bezpečné a po všech stránkách přínosné.

Jan Klozar, předseda České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Milan Vošmik, sekretář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Registrace na

https://www.hnc-group.cz/conferences/znojmo2021?lang=en