Informace z České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

28. června 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Přestože loňský rok konferencím a sympóziím nepřál, naší skupině se nakonec přes řadu restrikcí podařilo před nástupem podzimní vlny Covid-19 odborné setkání v Louckém klášteře ve Znojmě v říjnu loňského roku uspořádat. Přednášky zahraničních účastníků byly většinou ze vzdáleného přístupu, ale řada slovenských a domácích kolegů byla na místě a ti z Vás, kteří se konference osobně zúčastnili, jistě mohou potvrdit, že si přes naše obavy setkání udrželo vysokou odbornou úroveň, bohatou diskusi a přátelskou atmosféru.

I proto jsme se rozhodli opět setkání v Louckém klášteře ve Znojmě uskutečnit, a to ve dnech 30. září – 2. října 2021. Pevně doufáme, že tentokrát již přivítáme zahraniční řečníky osobně. Účast předběžně přislíbili Ricard Simo (Londýn), Cesare Piazza (Brescia), Mario Fernandez (Madrid), Dietmar Thurnher (Graz) a Bostjan Lanisnik (Maribor).

Po diskusi bychom navrhovali následující programové schéma: dopolední program bude vyhrazen vyzvaným přednáškám zahraničních speakerů a v rámci odpoledního programu bychom se věnovali dvěma hlavním tématům konference – podpůrné léčbě a poléčebnému sledování pacientů. Přestože obě uvedená témata pokládáme za důležitá a do určité míry kontroverzní, není jim bohužel věnována adekvátní pozornost. Výsledkem diskuse, navazující na krátká sdělení, by měla být konsensuální doporučení, která bychom publikovali podobně jako výstupy z konference v Táboře (Cesk Patol 2021; 57(1): 53–56; přetisky v dalších časopisech).

Pevně věříme, že nám epidemiologická situace již dovolí uspořádání konference v plném rozsahu a že toto odborné setkání s již pověstnými mezioborovými diskusemi všem účastníkům přinesou cenné odborné informace a nové pohledy a že společně posuneme péči o pacienty s nádory hlavy a krku zase o kousek dále. O spuštění elektronické registrace na našich webových stránkách www.hnc-group.cz Vás budem v nejbližší době informovat.

Za organizační tým se na vás těší

Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc., Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

předseda ČKSNHK tajemník ČKSNHK

Celý text ZDE