Uznávání kreditů ze školících akcí neregistrovaných u „ČSK“

Dle aktuálního řádu celoživotního vzdělávání ZL (https://www.dent.cz/129953-2/) musí i členové Komory, kteří se vzdělávají jiným způsobem než v systému celoživotního vzdělávání ČSK, Komoře doložit, že za období 5 let absolvovali celoživotní vzdělávání v rozsahu nejméně 30 kreditů.

Tyto kredity lze získat i u akcí, které nebyly registrované v systému celoživotního vzdělávání ČSK, a to i zpětně.

Kredity se získávají za různé vzdělávací aktivity (formy), které jsou uvedeny v příloze příslušného usnesení sněmu Komory. Jde-li o vzdělávací akce (přednášky, školení apod.), musí se jednat o akce s medicínskou tematikou. Určitý počet kreditů lze získat i za samostudium. Započítat lze samozřejmě výzkumnou či pedagogickou činnost v oboru zubní lékařství, doktorské studium, publikační činnost či e-learning. U některých forem celoživotního vzdělávání je omezen maximální počet kreditů, které za jejich absolvování lze v průběhu pětiletého cyklu získat.

Uznávání kreditů ze školících akcí neregistrovaných u „ČSK“ je možné cestou individuální žádosti přes portál ČSK www.dent.cz po přihlášení do členské sekce.

-> moje žádosti a zprávy -> nová žádost -> Žádost o započítaní kreditů

V žádosti je nutné přiložit doklad o absolvování vzdělávací akce, délku, její progam/náplň.

Poplatek za jednotlivou žádost je 500,-kč. V jedné žádosti může být více vzdělávacích akcí.