Webináře spánkové medicíny

Vážené kolegyně a kolegové,
od ledna 2022 bude Centrum pro poruchy spánku a bdění kliniky neurologie VFN Praha pořádat 1x měsíčně webináře spánkové medicíny.  Rozpis prvních tří témat a link na přihlášení je v pozvánce. Dle zprávy prof. MUDr. Šonky, DrSc., FCMA by webináře měly postupně obsáhnout celou šíři oboru. Přednášky by měly být asi na 1/2 hodiny s následnou diskuzí.

Zájemci se registrují na webové stránce https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-376.html, a to nejpozději dva dny před webinářem. Registrovaným následně rozešleme Emailem link pro připojení.

Pozvánka