International Conference the Czech Head and Neck Cancer Cooperative Group – Znojmo 2022

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si připomenout, že blíží
datum setkání International Conference the Czech Head and Neck Cancer
Cooperative Group – Znojmo 2022
, kterou Kooperativní skupina pořádá
29. září až 1. října opět v Louckém klášteře ve Znojmě.

Pokud se rozhodnete k účasti na poslední
chvíli je možno využít registraci na místě, nicméně doporučujeme využít
posledních dnů registrace online.

Přikládáme program, opět vystoupí pozvaní
řečníci, kterými jsou přední evropští odborníci. Z dalšího programu
bychom chtěli upozornit na diskusi o sledování pacientů po léčbě, která
by měla tentokrát vyústit v oficiální doporučení skupiny. Věříme, že
kodifikace postupů v rámci interdisciplinární péče přispívá ke zlepšení
péče o naše společné pacienty. Podobně jako v minulých letech se snažíme,
aby se na tvorbě těchto doporučení podílela co nejširší skupina kolegů
napříč obory. Na vašem názoru záleží.  

Dovolujeme si upozornit na drobnou změnu
v programu, kdy vzhledem k možnostem partnerů byla prohlídka kostela
Nanebevzetí panny Marie a sv. Václava přesunuta před úvod konference
na čtvrtek 29. 10. v 17:30. Nenechte si ujít prohlídku významné součásti
areálu, kde se scházíme.

Těšíme se na setkání ve Znojmě a věříme,
že bude po všech stránkách přínosné.

Jan Klozar, předseda České kooperativní
skupiny pro nádory hlavy a krku

Ivan Pár, sekretář České kooperativní
skupiny pro nádory hlavy a krku

Registrace na

https://hnc-group.cz/conferences/znojmo2022?lang=en

Dopis Znojmo 9-22