Rubrika: Financování léčebné péče

Posted in Financování léčebné péče Odborná společnost

Setkání pracovní skupiny MFCH pro DRG…

… se uskuteční v pátek  23.11.2018 od 9:00 na oddělení maxilofaciální chirurgie ve VFN. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, 128 08  Praha 2 V plánu definitivní dokončení registračních listů výkonu sazebníku výkonů v maxilofaciální…

Čtěte více Setkání pracovní skupiny MFCH pro DRG…
Posted in Financování léčebné péče Odborná společnost

Návrh úpravy sazebníku výkonů pro MFCH

Vážení kolegové, po víkendové schůzce pracovní skupiny pro DRG MFCH Vám e-mailem zasílám k posouzení návrh změny sazebníku výkonů pro MFCH. Prosím Vás, pokud byste měli k návrhu či obsahu…

Čtěte více Návrh úpravy sazebníku výkonů pro MFCH
Posted in Financování léčebné péče Odborná společnost

Dlouhodobé ošetřovné – novela zákona č. 187/2006 Sb

Dopis předsedovi ČLS JEP Vážený pane předsedo, dovoluji si Vás informovat, že od 1. června 2018 nabude účinnosti novela zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. pozd. předpisů, o nemocenském pojištění,…

Čtěte více Dlouhodobé ošetřovné – novela zákona č. 187/2006 Sb
Posted in Financování léčebné péče

Nový výkon: 00948 – Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce

Provedení sutury po extrakci stálého zubu nebo radixu v indikovaných případech týkajících se stavění krvácení či jeho prevence u pacientů na antitrombotické léčbě a dále v indikovaných případech týkajících se pacientů…

Čtěte více Nový výkon: 00948 – Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce
Posted in Financování léčebné péče

Bodník 2018

Nový rok přinesl též aktualizovaný bodník – ZDE čtěte plné znění kódů Z nových či předefinovaných kódů vybírám ty, které by mohly najít užitek v OMFCH: Ambulance maxilofaciální chirurgie 605…

Čtěte více Bodník 2018