Rubrika: Odborná společnost

Posted in Odborná společnost Vzdělávání

In-Training Assessment – We Need Your Questions ASAP please

Assessment – We Need Your Questions, please!!! We aim to run another In-Training Assessment during May but we need more questions. Writing questions is a great way to strengthen your…

Čtěte více In-Training Assessment – We Need Your Questions ASAP please
Posted in Odborná společnost

Opustil nás doc. Jiří Kozák

V pondělí 10. prosince 2018 odešel po závažné nemoci ve věku 81 let doc. MUDr. Jiří Kozák, CSc., emeritní přednosta Stomatologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Vzpomíná doc. MUDr. Michal Tichý, CSc. Ze…

Čtěte více Opustil nás doc. Jiří Kozák
Posted in Odborná společnost Vzdělávání

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů definující maxilofaciálněchirurgický kmen

Dne 9. 10. 2018 byla ve Sbírce zákonů částka 110 zveřejněna Vyhláška č. 221 o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Zdravotnická zařízení žádající o dotaci na RM 2018 (školitelé) jsou povinni podle bodu…

Čtěte více Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů definující maxilofaciálněchirurgický kmen
Posted in Financování léčebné péče Odborná společnost

Setkání pracovní skupiny MFCH pro DRG…

… se uskuteční v pátek  23.11.2018 od 9:00 na oddělení maxilofaciální chirurgie ve VFN. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, 128 08  Praha 2 V plánu definitivní dokončení registračních listů výkonu sazebníku výkonů v maxilofaciální…

Čtěte více Setkání pracovní skupiny MFCH pro DRG…
Posted in Odborná společnost Onkologie hlavy a krku Temporomandibulární kloub

Registr tumorů TMK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dr. Machoň zajistil zprovoznění nového registru tumorů TMK na stránce: http://www.tmj-tumors.com/ Vzhledem k malé četnosti výskytu a velké histologické variabilitě těchto tumorů nám registr pomůže lépe…

Čtěte více Registr tumorů TMK