Rubrika: Odborná společnost

Posted in Odborná společnost Vzdělávání

Program 3. Národního kongresu společnosti Maxilofaciální chirurgie…

… a 13. Trilaterálního česko-slovensko-polského sympozia orální a maxilofaciální chirurgie – ZDE – Plenární schůze výboru Společnosti maxilofaciální chirurgie ČLS JEP proběhne v pátek 5.5.2017 od 17.00 do 18.00 v hotelu Horal.  

Čtěte více Program 3. Národního kongresu společnosti Maxilofaciální chirurgie…
Posted in Odborná společnost Vzdělávání

Novela zákona 67/2017 Sb.

Zákon 67/2017 Sb., kterým se mění zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů zákona…

Čtěte více Novela zákona 67/2017 Sb.
Posted in Odborná společnost

Doc. Kozák čestným prezidentem Pracovní skupiny chirurgie baze lební ČR za MFCH

Ve dnech 24.-26.11.2016 proběhly 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Po úvodních přednáškách o mezinárodní situaci v operativě baze lebí a historii české pracovní skupiny byli jmenování čestnými prezidenty pracovní…

Čtěte více Doc. Kozák čestným prezidentem Pracovní skupiny chirurgie baze lební ČR za MFCH
Posted in Média Odborná společnost

Nad maxilofaciální chirurgií žasnou i odborníci, …

Vážené kolegyně a kolegové, při projednávání zákona o vzdělávání lékařů se v parlamentu probírá i nově zařazený základní kmen maxilofaciální chirurgie. V níže uvedeném článku (viz odkaz) se pan profesor…

Čtěte více Nad maxilofaciální chirurgií žasnou i odborníci, …
Posted in Média Odborná společnost

Historie a současnost české orální a maxilofaciální chirurgie

Prof. MUDr. Jiří Mazánek DrSc. Převzato z: SANQUIS č.50/2007, str. 27 Vývoj české maxilofaciální chirurgie lze z historického pohledu rozdělit do čtyř etap. První etapa. Počátky maxilofaciální chirurgie jsou úzce…

Čtěte více Historie a současnost české orální a maxilofaciální chirurgie