Česko-Slovenský kongres: mezioborové přístupy v hojení ran

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 28/11/2019 - 29/11/2019
Celý den

Kategorie


http://symma.cz/hojeniran/

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy k hojení ran“, který ve dnech 28. – 29. listopadu 2019 pořádá Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení technického v Brně – CEITEC. Akce se koná v konferenčních prostorách hotelu Galant v Lednici.

Kongres je pořádán pod záštitou prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, MUDr. Romana Krause, MBA, ředitele Fakultní nemocnice Brno, Společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP a Společnosti pro biomplantologii ČLS JEP. Hlavními tématy tohoto ročníku jsou „Biomateriály, Temporární kryty, Trvalé krytí, Antibakteriální strategie a Varia“. Kongres je určen lékařům, NLZP a vědeckým pracovníkům, kteří s danou problematikou přicházejí dnes a denně do styku. Cílem kongresu je uspořádat vědeckou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Věříme, že Vás tematické zaměření kongresu zaujme, a že i Vy se přijedete podělit o své zkušenosti. Odborný program kongresu bude koncipován formou přednáškových bloků a panelových diskuzí k daným tématům.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.                           doc. MUDr. Břetislav Lipový, Ph.D., MBA
Středoevropský technologický institut                   Klinika popálenin a plastické chirurgie
Skupina pokročilé biomateriály VUT v Brně                  LF MU a Fakultní nemocnice Brno