Specializační vzdělávání a „evropská atestace“

Specializační vzdělávání v Orální a maxilofaciální chirurgii/ Maxilofaciální chirurgii v ČR:

Specializační vzdělávání v oboru Orální a maxilofacální chirurgie pro absolventy magisterských studijních programů Zubní lékařství a Stomatologie.

Specializační vzdělávání v základním oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Vlastní specializovaný výcvik ve vzdělávacím oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy základního Maxilofaciálně-chirurgického kmene


Zařazení do oboru specializačního vzdělávání

Přihláška k zařazení do oboru

Další informace na MZČR

Seznam akreditovaných zdravotnických zařízení


Termíny atestací v roce 2023

Termíny atestací na MZČR

Orální a maxilofaciální chirurgie:
06.-08.06.2023 1. LF UK Praha
18.-19.10.2023 LF UK Plzeň
Maxilofaciální chirurgie:
06.-08.06.2023 1. LF UK Praha
18.-19.10.2023 LF UK Plzeň

Přihláška k atestační zkoušce

Otázky k atestaci z OMFCH


„Evropská atestace“ UEMS:

EBOMFSEBOMFS – European Board of oro-maxillo-facial surgeons

Assessment 2024 Rome, Italy, September 13rd–15th
www.ebomfs.eu Registration is not yet open. Deadline for application will be June 5th, 2024.

Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery, Head and Neck Surgery“

Evropské curriculum: ETR OMFS (2021)