Specializační vzdělávání a „evropská atestace“

Specializační vzdělávání v Orální a maxilofaciální chirurgii/ Maxilofaciální chirurgii v ČR:

Specializační vzdělávání v oboru Orální a maxilofacální chirurgie pro absolventy magisterských studijních programů Zubní lékařství a Stomatologie.

Specializační vzdělávání v základním oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Vlastní specializovaný výcvik ve vzdělávacím oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy základního Maxilofaciálně-chirurgického kmene


Zařazení do oboru specializačního vzdělávání

Přihláška k zařazení do oboru

Další informace na MZČR

Seznam akreditovaných zdravotnických zařízení


Termíny atestací v roce 2022

Termíny atestací na MZČR

Orální a maxilofaciální chirurgie:
7.-9.6.2022 1. LF UK Praha
21.-22.9.2022 LF UK Plzeň
23.-24.11.2022 LF MU Brno

Maxilofaciální chirurgie:
7.-9.6.2022 1. LF UK Praha
21.-22.9.2022 LF UK Plzeň

Přihláška k atestační zkoušce

Otázky k atestaci z OMFCH


„Evropská atestace“ UEMS:

EBOMFSEBOMFS – European Board of oro-maxillo-facial surgeons

Assessment 2022 Madrid, Spain, September 23rd–25th
Přihlášky do 5.6.2022 www.ebomfs.eu

Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery, Head and Neck Surgery“

Evropské curriculum: ETR OMFS (2021)