Definice oboru

Obor Orální a maxilofaciální chirurgie je v souhlasu s Evropskou asociací pro kraniomaxilofaciální chirurgii (EACMFS) definován následovně:

(Orální) a maxilofaciální chirurgie je samostatný obor zabývající se anamnézou, prevencí, vyšetřením, léčbou a rehabilitací vrozených a získaných patologií lebky, obličeje, úst, čelistí a krku. Získaná postižení mohou být následkem nemocí, malformací, tumorů, úrazů, degenerativních změn a stárnutí.

Zaměření zahrnuje zejména, avšak nejen:

• dentoalveolární chirurgii včetně parodontologie
• léčbu infekcí postihujících kosti a měkké tkáně oblasti hlavy a krku
• léčbu kraniomaxilofaciálních poranění (kosti, zuby a měkké tkáně), jak vlastních poranění, tak jejich následků
• orální patologii/orální medicínu
• preprotetickou chirurgii včetně implantologie
• chirurgickou a nechirurgickou léčbu nemocí temporomandibulárního kloubu a temporomandibulárních poruch
• onkologickou chirurgii a léčbu v oblasti hlavy a krku včetně benigních a maligních nádorů slinných žláz a ošetření spádových uzlin
• regionální rekonstrukční chirurgii včetně odběru měkko a tvrdo tkáňových štěpů a volných lalokových přenosů zahrnujících mikrochirurgii
• ortognátní chirurgii
• estetickou, kosmetickou a plastickou chirurgii obličeje
• chirurgii a léčbu vrozených abnormalit včetně rozštěpů rtu a patra (v ČR tradičně léčbou porozštěpových dentofaciálních deformit v rámci rozštěpových center)
• kraniofaciální chirurgii
• řešení související bolesti a úzkosti

OMFS – The European specialty with expertise in surgery to the mouth, jaws, face and neck