Doporučené postupy

AO – Maxilofaciální traumatologie, následky, ortognátní chirurgie, rekonstrukce, vrozené deformity

Plastic Surgery Key | Fastest Plastic Surgery & Dermatology Insight Engine to get answers of your clinical question in shortest time for clinicians, students and lecturers

Dentální traumatologie – IADT

Dentální traumatologie – IADT – aktuální guidelines

Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas | Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (muni.cz)

https://radiopaedia.org/

Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony

Royal College of Surgeons: Clinical Guidelines

AAOMS – White papers – Reports or guidelines issued by the AAOMS

University of Cape Town – Open Access Atlas of Otolaryngology, Head & Neck Operative Surgery

NCCN Guidelines

ESMO – HNCC guidelines

Medscape 2019 – Head and Neck Cancer Treatment Protocols

Konsensuální doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku (2019)

Další doporučení České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

AAPD – Guideline on Acquired Temporomandibular Disorders in Infants, Children, and Adolescents 2015

NICE – Guidance: Total prosthetic replacement of the temporomandibular joint

NHS Guideline – Managing patients who are taking warfarin and undergoing dental treatment

ČSK – Odborné stanovisko k ošetřování pacientů léčených antiresorpční terapií

ČSK – Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 2/2020 k injekční aplikaci botulotoxinu Orálním a maxilofaciálním chirurgem a Zubním lékařem.

ČSK – Odborné stanovisko představenstva Komory č. OSP 3/2020 ke stomatochirurgickým výkonům u pacientů s medikací ovlivňující hemostázu v ambulantní praxi.

JAMA Surgery – Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017

NICE – Guidance: Therapeutic sialendoscopy

ČSORL – Příručky pro praxi

AHRQ – Clinical practice guideline: Bell’s palsy 2013

ČSV SSM – Doporučení české společnosti spánkové medicíny

ČOS, ČRS – MR vyšetření u pacientů s fixními ortodontickými aparáty

https://www.mediprofi.cz/ – Databáze odborných textů pro zdravotnictví

Latina pro chirurgické obory

https://maxfacts.uk/