Kdo je orální a maxilofaciální chirurg?

(Orální) a Maxilofaciální chirurgie je chirurgický obor, který se zabývá chirurgií dutiny ústní (lat. cavum oris), čelistí (lat. maxilla) a obličeje (lat. facies).

V oboru pracují lékaři s atestací z Maxilofaciální chirurgie, nebo zubní lékaři (stomatologové) s atestací z Orální a maxilofaciální chirurgie.

Maxilofaciální chirurgie je zajímavá skutečností, že svou náplní spojuje všeobecné a zubní lékařství. To je také důvodem, že v ČR i ve světě je pro maxilofaciální chirurgy obvyklé (v některých státech i povinné), absolvování studia všeobecného i zubního lékařství. Z toho poté plyne často dotazovaný dvojí titul „doktora“ před jménem lékaře.

Maxilofaciální chirurgie je obor, který se stále vyvíjí. Pronikají do něj nové technologie jako tkáňové inženýrství, využívání kmenových buněk v regenerativní medicíně, 3D tisk, 3D plánování a navigované operace, endoskopie, mikrochirurgie nebo využití biomateriálů.

Orální a maxilofaciální chirurgové se zabývají zejména chirurgií:

 • úrazů obličeje a obličejových kostí
 • zhoubných a nezhoubných nádorů obličeje, obličejových kostí, dutiny ústní, orofaryngu, slinných žláz, kůže hlavy a krku, to vše včetně chirurgické léčby regionálních metastáz a rekonstrukční onkochirurgie
 • čelistních anomálií, vrozených vývojových vad obličeje, obličejových deformit včetně porozštěpových vad
 • zánětů v oblasti hlavy a krku
 • nemocí slinných žláz
 • nemocí čelistního kloubu
 • kraniofaciální chirurgií
 • estetickou a rekonstrukční chirurgií obličeje
 • chirurgickou léčbou ronchopatie a syndromu obstrukční spánkové apnoe
 • diferenciální diagnostikou bolestivých stavů v orofaciální oblasti
 • stomatochirurgií, tzn. chirurgickými extrakcemi zubů, zaváděním zubních implantátů, úpravou dásňových výběžků před zhotovením zubních náhrad aj.

Definice oboru dle Evropské asociace kraniomaxilofaciální chirurgie EACMFS: bod 2 DEFINITION and SCOPE of the SPECIALTY

CZ: WIKIPEDIA

EN: WIKIPEDIA

Kliniky a oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (orální a maxilofaciální chirurgie) jsou součástí téměř všech krajských a fakultních nemocnic v ČR
Viz „pracoviště maxilofaciální chirurgie„.

Seznam poskytovatelů péče v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie nebo Maxilofaciální chirurgie najdete pomocí rozšířeného vyhledávání v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.