Kdo je orální a maxilofaciální chirurg?

(Orální) a Maxilofaciální chirurgie je chirurgický obor, který se zabývá chirurgií dutiny ústní (lat. cavum oris), čelistí (lat. maxilla) a obličeje (lat. facies).

V oboru pracují lékaři s atestací z Maxilofaciální chirurgie, nebo zubní lékaři (stomatologové) s atestací z Orální a maxilofaciální chirurgie.

Maxilofaciální chirurgie je zajímavá skutečností, že svou náplní spojuje všeobecné a zubní lékařství. To je také důvodem, že v ČR i ve světě je pro maxilofaciální chirurgy obvyklé (v některých státech i povinné), absolvování studia všeobecného i zubního lékařství. Z toho poté plyne často dotazovaný dvojí titul „doktora“ před jménem lékaře.

Maxilofaciální chirurgie je obor, který se stále vyvíjí. Pronikají do něj nové technologie jako tkáňové inženýrství, využívání kmenových buněk v regenerativní medicíně, 3D tisk, 3D plánování a navigované operace, endoskopie, mikrochirurgie nebo využití biomateriálů.

Orální a maxilofaciální chirurgové se zabývají zejména chirurgií:

  • úrazů obličeje a obličejových kostí
  • zhoubných a nezhoubných nádorů obličeje, obličejových kostí, dutiny ústní, orofaryngu, slinných žláz, kůže hlavy a krku, to vše včetně chirurgické léčby regionálních metastáz a rekonstrukční onkochirurgie
  • čelistních anomálií, vrozených vývojových vad obličeje, obličejových deformit včetně porozštěpových vad
  • zánětů v oblasti hlavy a krku
  • nemocí slinných žláz
  • nemocí čelistního kloubu
  • kraniofaciální chirurgií
  • estetickou a rekonstrukční chirurgií obličeje
  • chirurgickou léčbou ronchopatie a syndromu obstrukční spánkové apnoe
  • stomatochirurgií, tzn. chirurgickými extrakcemi zubů, zaváděním zubních implantátů, úpravou dásňových výběžků před zhotovením zubních náhrad aj.

CZ: WIKIPEDIA

EN: WIKIPEDIA

Kliniky a oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (orální a maxilofaciální chirurgie) jsou součástí téměř všech krajských a fakultních nemocnic v ČR
Viz „pracoviště maxilofaciální chirurgie„.

Seznam soukromých Orálních a maxilofaciálních chirurgů je dostupný na stránkách České stomatologické komory.
Lékaře s atestací z Maxilofaciální chirurgie lze vyhledat ve formuláři České lékařské komory.