Kdo je orální a maxilofaciální chirurg?

Specialista v oboru orální a maxilofaciální chirurgie provádí všechny výkony související se specializovanou způsobilostí v oboru orální a maxilofaciální chirurgie a dále dohodnuté spektrum výkonů v oborech plastická chirurgie, otorinolaryngologie, oftalmologie, dermatovenerologie a chirurgie. Orální a maxilofaciální chirurg je zároveň způsobilý k výkonu povolání zubního lékaře.

Orální a maxilofaciální chirurgové se zabývají diagnostikou a léčbou úrazů obličeje a obličejových kostí, zhoubných i nezhoubných nádorů obličeje, čelistních a obličejových kostí, dutiny ústní a orofaryngu včetně chirurgické léčby regionálních metastáz, zánětů v cervikoorofaciální oblasti, nemocí slinných žláz, nemocí čelistního kloubu, čelistních anomálií a obličejových deformit včetně porozštěpových vad, kraniofaciální chirurgií, estetickou a rekonstrukční chirurgií obličeje, chirurgickou léčbou ronchopatie a syndromu obstrukční spánkové apnoe a v neposlední řadě stomatochirurgickými výkony (extrakcemi zubů moudrosti, zaváděním zubních implantátů, aj).

WIKIPEDIA

Kliniky a oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (orální a maxilofaciální chirurgie) jsou součástí téměř všech krajských a fakultních nemocnic v ČR
Viz „pracoviště maxilofaciální chirurgie„.

Seznam soukromých Orálních a maxilofaciálních chirurgů je dostupný na stránkách České stomatologické komory.
Lékaře s atestací z Maxilofaciální chirurgie lze vyhledat ve formuláři České lékařské komory.