Kdo je orální a maxilofaciální chirurg?

Orální a maxilofaciální chirurg je atestovaný zubní lékař (stomatolog) se specializovanou odbornou způsobilostí v základním oboru Orální a maxilofaciální chirurgie.

Maxilofaciální chirurg je atestovaný lékař se specializovanou odbornou způsobilostí v základním oboru Maxilofaciální chirurgie.

Orální a maxilofaciální chirurgie je chirurgický obor, který se zabývá chirurgií dutiny ústní (lat. cavum oris), čelistí (lat. maxilla) a obličeje (lat. facies).
Více o oboru viz ZDE.

Maxilofaciální chirurgie je zajímavá skutečností, že svou náplní spojuje všeobecné a zubní lékařství. To je také důvodem, že v ČR i ve světě je pro maxilofaciální chirurgy obvyklé (v některých státech i povinné), absolvování studia všeobecného i zubního lékařství. Z toho poté plyne často dotazovaný dvojí titul „doktora“ před jménem lékaře.

Specializaci v orální a maxilofaciální chirurgii mohou tradičně získat jak zubní, tak všeobecní lékaři. Způsoby vzdělávání a názvy oboru se v minulosti měnily, ale stále šlo o tutéž specializovanou odbornost. Jednalo se o nástavbovou nebo druhou atestaci pod dřívějšími názvy „Stomatochirurgie“, „Ústní, čelistní a obličejová chirurgie“, „Stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie“ . Pro zubní lékaře po první atestaci ze stomatologie, pro všeobecné lékaře po první atestaci z chirurgie.

Kliniky a oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie (orální a maxilofaciální chirurgie) jsou součástí téměř všech krajských a fakultních nemocnic v ČR
Viz „pracoviště maxilofaciální chirurgie„.

Mnoho orálních a maxilofaciálních chirurgů pracuje v soukromých praxích, kde provádí výkony nevyžadující nemocniční zázemí např. zavádění implantátů, extrakce zubů moudrosti, kožní a estetickou chirurgii obličeje, případně úpravy postavení čelistních a obličejových kostí (ortognátní chirurgii).

Seznam poskytovatelů péče v oboru Orální a maxilofaciální chirurgie nebo Maxilofaciální chirurgie najdete pomocí rozšířeného vyhledávání v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb.

Pro pacienta či jiného kolegu může být matoucí ještě výraz „stomatochirurg“. Dnes se jedná o praktického zubního lékaře, který absolvovat stomatochirurgické kurzy u České stomatologické komory. Nejedná se tedy o specializovanou odbornou způsobilost získanou atestací v ústní, čelistní a obličejové chirurgii. (Orální a maxilofaciální chirurg však také může být držitelem tohoto osvědčení)

… pro ilustraci ze zámoří…