Specializační vzdělávání a „evropská atestace“

Specializační vzdělávání v Orální a maxilofaciální chirurgii/ Maxilofaciální chirurgii v ČR:

Specializační vzdělávání v oboru Orální a maxilofacální chirurgie pro absolventy magisterských studijních programů Zubní lékařství a Stomatologie.

Specializační vzdělávání v základním oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Vlastní specializovaný výcvik ve vzdělávacím oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy základního Maxilofaciálně-chirurgického kmene


Zařazení do oboru specializačního vzdělávání

Přihláška k zařazení do oboru

Další informace na MZČR

Seznam akreditovaných zdravotnických zařízení


Povinné předatestační kurzy

Termíny předatestačních kurzů 2020 na lékařských fakultách ČR


Termíny atestací v roce 2021

Termíny atestací na MZČR

Orální a maxilofaciální chirurgie:
25.-27.5.2021 1. LF UK Praha
22.-23.9.2021 LF UK Plzeň
25.11.2021 LF MU Brno

Maxilofaciální chirurgie:
2.6.2021 1. LF UK Praha

Přihláška k atestační zkoušce


„Evropská atestace“ UEMS:

EBOMFSEBOMFS – European Board of oro-maxillo-facial surgeons

• The EBOMFS Assessment is postponed to July 11–12, 2021.
• New deadline for application is March 31, 2021.
(www.eacmfs.org).
The application form and further information will be available on this website in January 2020.

Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery, Head and Neck Surgery“