Specializační vzdělávání a evropská atestace

Specializační vzdělávání v Orální a maxilofaciální chirurgii/ Maxilofaciální chirurgii v ČR:

Specializační vzdělávání v oboru Orální a maxilofacální chirurgie pro absolventy magisterských studijních programů Zubní lékařství a Stomatologie.

Specializační vzdělávání v základním oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy magisterského studijního programu Všeobecné lékařství


 

Povinné předatestační kurzy

Termíny předatestačních kurzů 2018 na lékařských fakultách ČR


Termíny atestací v roce 2018

Termíny atestací na MZČR

17.4.2018 8:00 – Stomatologická klinika VFN a 1.LF UK Praha
18.4.2018 8:00 – Stomatologická klinika VFN a 1.LF UK Praha
14.11.2018 8:00 – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno, Jihlavská 20
15.11.2018 8:00 – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Jihlavská 20, Brno


Evropská atestace UEMS:

EBOMFSEBOMFS – European Board of oro-maxillo-facial surgeons

The Next RQ Assessment: September 16.–17.2018
The dead-line for applications is June 30. 2018.

Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery, Head and Neck Surgery“