Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání v Orální a maxilofaciální chirurgii/ Maxilofaciální chirurgii v ČR:

Specializační vzdělávání v oboru Orální a maxilofacální chirurgie pro absolventy magisterských studijních programů Zubní lékařství a Stomatologie.

Specializační vzdělávání v základním oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy magisterského studijního programu Všeobecné lékařství (Od 1.7.2017)

Specializační vzdělávání v nástavbovém oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy základních specializačních oborů chirurgie, dětská chirurgie a otorinolaryngologie. (do 1.7.2017)


European Board of oro-maxillo-facial surgeons

EBOMFS