Specializační vzdělávání a evropská atestace

Specializační vzdělávání v Orální a maxilofaciální chirurgii/ Maxilofaciální chirurgii v ČR:

Specializační vzdělávání v oboru Orální a maxilofacální chirurgie pro absolventy magisterských studijních programů Zubní lékařství a Stomatologie.

Specializační vzdělávání v základním oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy magisterského studijního programu Všeobecné lékařství

Vlastní specializovaný výcvik ve vzdělávacím oboru Maxilofaciální chirurgie pro absolventy základního Maxilofaciálně-chirurgického kmene


Povinné předatestační kurzy

Termíny předatestačních kurzů 2019 na lékařských fakultách ČR


Termíny atestací v roce 2019

Termíny atestací na MZČR

12.6.-13.6.2019 1. LF UK Praha
11.9.2019 LF UP Olomouc
28.11.2019 LF MU v Brně

Přihláška k atestační zkoušce


Evropská atestace UEMS:

EBOMFSEBOMFS – European Board of oro-maxillo-facial surgeons

The next RQ Assessment will be held in 2020 in ParisFranceSeptember 13–14, prior to the EACMFS 25th Congress (www.eacmfs.org).

The application form and further information will be available on this website in January 2020.

Fellow of the European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery, Head and Neck Surgery“