Zpráva z účasti: 51st International Course for Stepwise Flap Raising 16.–18. 2. 2017, Aachen, Germany

V únoru 2017 se na univerzitě v Cáchách v Německu konal již 51. kurz pro odběr volných laloků zaměřený především pro potřeby chirurgie hlavy a krku, tedy pro maxilofaciální, ORL a plastické chirurgy. Vedoucími této odborné akce byli Dr. K.-D. Wolff (Technical University Munich, Německo), Dr.F. Hölzle (Uniklinik RWTH Aachen, Německo) a Dr. D. A. Mitchell (Bradford Teaching Hospitals NHS, Velká Británie). Kurzy pořádané těmito lékaři mají již dlouhou tradici, vysokou úroveň a mnohdy jsou již obsazené i více jak rok předem. Akce se zúčastnilo 11 lékařů, především z Německa. ČR byla zastoupena 2 maxilofaciálními chirurgy. Náplní kurzu byly následující vaskularizované volné laloky: radiální předloketní, horní laterální pažní, anterolaterální stehenní (vastus lateralis), fibulární, latissimus dorsi, osteokutánní lopatkový, z lopaty kosti kyčelní a rectus abdominis.Všechny tyto laloky byly velmi detailně probrány na teoretické úrovni, poté byl přednášejícími demonstrován jejich odběr na kadaverech stylem „krok za krokem“ a nakonec všichni účastníci odebírali každý z těchto laloků ve dvoučlenných skupinách pod dohledem až do večerních hodin. Lektoři velmi vstřícně zodpovídali veškeré dotazy v průběhu všech fází této odborné akce i ochotně asistovali u výkonů. Unikátní byla velmi dobrá kvalita kadaverů, které byly konzervovány speciálním způsobem a navíc měly kanylovaný cévní systém se zajištěnou pulzatilní perfuzí blíže nedefinovanou červenou tekutinou, což velmi dobře imitovalo situaci na operačním sále (krvácení a spíše viditelný než hmatný pulz na cévách). Tento kurz bych jednoznačně doporučil jako základní všem lékařům, kteří uvažují o mikrovaskulárních rekonstrukcích volnými laloky v oblasti hlavy a krku.

MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

Převzato z LKS se souhlasem autora.