On-line registrace do České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku

Ke členství v České kooperativní skupině pro nádory hlavy a krku, z.s. se nyní lze registrovat on-line přímo na stránkách skupiny

http://www.hnc-group.cz/

Příští plánovanou akcí skupiny je podzimní seminář v Praze, v rámci kterého by měli postgraguální studenti prezentovat témata svých prací, které mají vztah k onkologii hlavy a krku. Slovy prof. Klozara by výbor skupiny velmi ocenil účast přednášejících z řad maxilofaciálních chirurgů. Datum bude určeno do konce prázdnin a seminář proběhne nejspíše v Motole.