Nový výkon: 00948 – Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce

Provedení sutury po extrakci stálého zubu nebo radixu v indikovaných případech týkajících se stavění krvácení či jeho prevence u pacientů na antitrombotické léčbě a dále v indikovaných případech týkajících se pacientů na antiresorpční léčbě  a pacientů imunosuprimovaných s dg. Z40.9 – Profylaktický operační výkon NS. Bez ohledu na použitý druh materiálu a počet stehů. Lze vykázat pouze s kódem 00950.

https://domino.dent.cz/csk/sml_zp.nsf/c5b4e12348b3c082c12566c6004f251a/4e9ef46a3232e0eac12581fb003bb4ab?OpenDocument