Ocenění publikace v časopise s nejvyšším impakt faktorem za rok 2017

Vážené členky a členové ČLS JEP,

rádi bychom vás informovali, že stejně jako v přechozích letech i letos máte možnost přihlásit do soutěže pořádané Purkyňovým nadačním fondem svoji práci vydanou či k publikaci přijatou v roce 2017 v některém z impaktovaných časopisů.

Publikaci je možné přihlásit prostřednictvím online formuláře dostupného na stránkách Purkyňova nadačního fondu, kde naleznete i další informace.

http://www.purkynuvfond.cz/realizujeme/oceneni-publikace-v-casopie-s-nejvyssim-impakt-faktorem-za-rok-2017

Uzávěrka soutěže je 31. května 2018.

Se srdečným pozdravem,

Purkyňův nadační fond

www.purkynuvfond.cz